Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

Παρέμβαση ΔΗΜΑΡ για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι στο ΕΑΚΚ

Μετά από συναντήσεις με τα αντίστοιχα σωματεία εργαζομένων, η Ν.Ε. της ΔΗΜΑΡ ήλθε σε επαφή με τους αρμόδιους υπουργούς, προκειμένου να δρομολογηθούν: α. η πληρωμή των εργαζομένων του ΕΑΚΚ και β. η διάθεση του πλεονάζοντος προσωπικού της Ε.Τ.Α. στο ΥΠΠΟ, για τη φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων του νησιού.....Κέρκυρα, 11.07.2012
Προς:
Υφυπουργό Αθλητισμού, κ. Γιάννη Ιωαννίδη


ΘΕΜΑ: Άμεση καταβολή δεδουλευμένων στους εργαζόμενους του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας (Ε.Α.K.Κ.)


Αξιότιμε κύριε υπουργέ,


οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας, βρίσκονται επί δύο μήνες απλήρωτοι, καθώς η θητεία του Δ.Σ. έχει λήξει και δεν υπάρχει αρμόδιος για την υπογραφή των εμβασμάτων, παρότι τα χρήματα βρίσκονται στους ανάλογους κωδικούς.


Παρακαλούμε να δοθεί άμεσα λύση στο θέμα, είτε δια του άμεσου ορισμού νέου Δ.Σ., είτε – εάν η προηγούμενη διαδικασία προβλέπεται χρονοβόρα – δια της άμεσης παράτασης της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ., έως το διορισμό της νέας διοίκησης.


Η άμεση επίλυση του θέματος θα συνιστά πρώτο δείγμα γραφής των μεταρρυθμιστικών εξαγγελιών της νέας κυβέρνησης, καθώς δεν είναι δυνατόν εργαζόμενοι να μένουν απλήρωτοι, υφιστάμενοι τις συνέπειες της ελληνικής γραφειοκρατίας.


Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωσή μας για την πορεία του θέματος.


Με εκτίμηση,
ΔΗΜΑΡ, Ν.Ε. Κέρκυρας
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ


Προς:
Υπουργό Τουρισμού, κ. Όλγα Κεφαλογιάννη


ΘΕΜΑ: Διάθεση πλεονάζοντος προσωπικού της Ε.Τ.Α. Α.Ε. στο ΥΠ.ΠΟ. για τη φύλαξη αρχαιολογικών χώρων της Κέρκυρας.


Αξιότιμη κυρία υπουργέ,


Μετά την πώληση του Καζίνο της Κέρκυρας, η Ε.Τ.Α. διέθετε στις υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. τους πλεονάζοντες υπαλλήλους, για την εύρυθμη λειτουργία και φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων και των Μουσείων της Κέρκυρας.


Η διάθεση του προσωπικού αυτού είχε ως αποτέλεσμα την κάλυψη πολλών αναγκών της Η’ ΕΠΚΑ και της 21ης ΕΒΑ, όπως προκύπτει και από την επισυναπτόμενη αλληλογραφία. Λόγω δε αυτής της πρακτικής, για τη φετινή χρονιά δεν προκηρύχθηκαν θέσεις εποχικού προσωπικού.


Για άγνωστους και ακατανόητους λόγους, η Ε.Τ.Α. Α.Ε. αρνείται φέτος να παραχωρήσει τους υπαλλήλους στο ΥΠ.ΠΟ., με τραγική συνέπεια την υπολειτουργία, εν μέσω παραθεριστικής περιόδου, των αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων του νησιού, αφού οι υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. στερούνται των υπηρεσιών, τόσο του μισθοδοτούμενου πλεονάζοντος προσωπικού της Ε.Τ.Α. Α.Ε. όσο και των θέσεων εποχικών υπαλλήλων.


Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας, ώστε οι εν λόγω πλεονάζοντες εργαζόμενοι να διατεθούν, όπως γίνονταν μέχρι τώρα, για τη φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων και των Μουσείων του νησιού, τουλάχιστον μέχρι την τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί της διαφοράς τους με το ελληνικό δημόσιο.


Η άμεση επίλυση του θέματος θα συνιστά πρώτο δείγμα γραφής των μεταρρυθμιστικών εξαγγελιών της νέας κυβέρνησης, καθώς δεν είναι δυνατόν το ελληνικό δημόσιο να πληρώνει εργαζόμενους, χωρίς να τους αναθέτει αντικείμενο εργασίας, ενώ παράλληλα μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι ενός τουριστικού τόπου υπολειτουργούν ελλείψει προσωπικού.


Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωσή μας για την πορεία του θέματος.


Με εκτίμηση,
ΔΗΜΑΡ, Ν.Ε. Κέρκυρας