Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 και ώρα 18.30, στη Συνεδριακή Αίθουσα στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό, με θέματα :...

1. Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2011.
2. Απολογισμός πεπραγμένων του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Κέρκυρας.