Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Φωτογραφία που δείχνει την πιο πρόσφατη αναπτυξιακή παρέμβαση του δήμου της Κέρκυρας...