Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Κέρκυρας γνωστοποιεί στους Γονείς ή Κηδεμόνες - κατοίκους του Δήμου Κέρκυρας - που επιθυμούν να εγγράψουν τα νήπια τους στη δύναμη των Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού, για το σχολικό έτος 2012-2013, τα παρακάτω:...

Σας ενημερώνουμε, σχετικά με τα θέματα που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς και οι κηδεμόνες, προκειμένου να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις για εγγραφή των νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.
Το Ν.Π.Δ.Δ. λειτουργεί τους παρακάτω Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς:
• Α΄ Δημοτικός Παιδικούς Σταθμούς , Κωνσταντά 75 –Τηλ.26610 37065 Προϊσταμένη :Κα Ανδριώτη Αναστασία
• Β΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός ,Ν. Ζαμπέλη 3 –Τηλ.26610 24326 Προϊσταμένη : Κα Κουρτέση Ευτυχία
• Γ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός, Ναπολέοντος Ευαγγέλου 27-Τηλ.26610 25656 Προϊσταμένη :Κα Γουλή Ελένη( ΕΠΕΙΚΕΙΤΑΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΩΝ(3) ΜΗΝΩΝ)
• Δ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός (ΠΡΩΗΝ Π.Ι.Κ.Π.Α.), Κολοκοτρώνη 23 –Τηλ.26610 38034 Προϊσταμένη: Κος Χριστοδούλου Ευάγγελος
• Δημοτικός Βρεφονηπιακός , Καββαδά 24-Τηλ.26610 48723 Προϊσταμένη: Κα Πρίφτη Σπυριδούλα
• Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Φαιάκων, Κάτω Κορακιάνα –Τηλ. 26610 93222 Προϊσταμένη: Κα Παππά Αικατερίνη
• Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Φαιάκων, Σγουράδες –Τηλ. 2663092192 Προϊσταμένη : Κα Παππά Αικατερίνη
• Δημοτικός παιδικός Σταθμός Κορισσίων , Περιβόλι –Τηλ. 26620 22261 Προϊσταμένη : Κα Ασπιώτη Μαρία
• Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μελιτειέων, Άγιος Ματθαίος –Τηλ.26610 75104 Προϊσταμένη: Κα Μπερεδήμα Αλίκη
• Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Εσπερίων, Καρουσάδες –Τηλ. 26630 31221 Προϊσταμένη : Κα Γκακιούζη Παναγιώτα
• Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Α’ Λευκιμμαίων, Μελίκια Λευκίμμης –Τηλ. 26620 23404 Προϊσταμένη: Κα Μπαλού Ελένη
• Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Β’ Λευκιμμαίων, Ριγγλάδες Λευκίμμης- Τηλ.26620 23375 Προϊσταμένη : Κα Μαρίτσα Τζένη


ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2008 έως και την 28η Φεβρουαρίου 2010.
Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται από τους κατά τόπους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και από τα γραφεία του Οργανισμού.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας- Καλοχαιρέτου 3 όπισθεν ΛΙΣΤΟΝ τηλ. 2661022989/ 2661081873
Από Δευτέρα 02 Ιουλίου 2012 έως και Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012
Καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.
Αρμόδιος υπάλληλος: κα ΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
-Στην περίπτωση που οι αιτήσεις για εγγραφή νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς θα είναι περισσότερες από τις κενές θέσεις, τότε αυτές θα αξιολογηθούν από την ορισθείσα επιτροπή βάση των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων των οικογενειών, θα εγκριθούν από το Δ.Σ. του Ν.Π. και θα εγγράφονται με σειρά προτεραιότητας τα νήπια των ασθενέστερων κοινωνικοοικονομικά οικογενειών.
Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή με ελλιπή δικαιολογητικά ΔΕΝ θα εξετάζονται στην Α΄ επιλογή.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ
Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 31η Ιουλίου κάθε έτους.


ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Στα παιδιά των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών παρέχονται : Πρωινό - Δεκατιανό –Μεσημεριανό


ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ
Οι γονείς των νηπίων θα καταβάλουν για κάθε μήνα παρουσίας τους στον Παιδικό Σταθμό Μηνιαία Οικονομική Εισφορά (τροφεία), σύμφωνα με την 10-280/20-6-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκτός από το μήνα Αύγουστο που οι Σταθμοί παραμένουν κλειστοί.
Τα τροφεία θα καταβάλλονται σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:
Κλίμακα Μηνιαίων Εισφορών (τροφεία)
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΡΟΦΕΙΑ
0-8.000 ΕΥΡΏ 0 ΕΥΡΩ
8.001-11.000 ΕΥΡΩ 10 ΕΥΡΩ
11.001-14.000 ΕΥΡΩ 20 ΕΥΡΩ
14.001-17.000 ΕΥΡΩ 25 ΕΥΡΩ
17.001-20.000 ΕΥΡΩ 30 ΕΥΡΩ
20.001-40.000 ΕΥΡΩ 40 ΕΥΡΩ
40.0001 και άνω 50 ΕΥΡΩ


• Το 2ο παιδί έχει έκπτωση 50% της συμμετοχής
• Ανάπηροι από το πρώτο παιδί έκπτωση 50% ( με την προσκόμιση της ανάλογης υγειονομικής επιτροπής) .
• Πολύτεκνοι έκπτωση 50%
• Το τρίτο παιδί έχει έκπτωση 25%
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΗΠΙΩΝ
1. Αίτηση ( χορηγείται από τον εκάστοτε σταθμό ή τα γραφεία του Οργανισμού)
2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως τέκνου(για αρχική εγγραφή)
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
4. Βεβαίωση ιατρού για την καλή υγεία του παιδιού
α)Ακριβές αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού(σελίδα εμβολίων)
β)Αποτελέσματα φυματιοαντίδρασης (mantoux)
5. Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων
6. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (ένσημα 2012) προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
α) Προκειμένου για γονείς αυτοαπασχολούμενους εκτός πρωτογενή τομέα) απαιτείται:
• Αντίγραφο της Δήλωσης έναρξης Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ.
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.


β) Προκειμένου για γονείς αυτοαπασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα απαιτείται:
• Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α. ή Βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α. ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
7. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος οικονομικού έτους 2011.


8. Υπεύθυνη Δήλωση που επισυνάπτεται με την αίτηση και αφορά πληροφορίες και τηλέφωνα επικοινωνίας του παιδιού
9. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων, επιπλέον απαραίτητη είναι αντίγραφο της άδειας παραμονής.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
• Αναπηρία γονέων ή τέκνων : προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση του Οικείου Ασφαλιστικού Φορέα.
• Βεβαίωση Πολυτεκνίας από τον αρμόδιο σύλλογο.
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
• Μετά από αίτηση γονέα στην οποία θα αναγράφεται ο λόγος που ζητά τη διαγραφή
• Όταν το παιδί απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω από ένα μήνα (συνεχόμενα) και μετά από έγγραφη ειδοποίηση από το Νομικό Πρόσωπο.
• Όταν οι γονείς δεν συμμορφώνονται κατ’ εξακολούθηση με το πρόγραμμα του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού και τους όρους λειτουργίας του.
• Όταν τα νήπια συμπληρώνουν την νόμιμη ηλικία για την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο.