Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

Στις προγραμματικές προτάσεις της ΔΗΜ.ΑΡ. για την υπεράσπιση και διεύρυνση του κοινωνικού κράτους προτείνει:

α) Αποκατάσταση των κατώτατων μισθών και επαναρύθμιση των εργασιακών σχέσεων: Αφορά την κατάργηση του Νόμου 4046/2012 και την αποκατάσταση του ύψους των αμοιβών και των συλλογικών συμβάσεων.
Έλεγχο της νομιμότητας των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της...
καταβολής των δεδουλευμένων, κατάργηση του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Νόμου.


β) Δίκτυο κοινωνικής προστασίας


Αφορά νομοθετικές ρυθμίσεις για την υλοποίηση του δίκτυ κοινωνικής προστασίας ανέργων και φτωχών την λήψη άμεσων μέτρων για τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης (σίτιση, στέγαση) και την καθιέρωση επιδόματος για τους φτωχούς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Ενεργητικές πολιτικές καταπολέμησης της φτώχειας και της ανεργίας με αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ χωρίς άλλη καθυστέρηση για την ανάπτυξη των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης όπως η κατάρτιση, η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, η κοινωφελής εργασία.


γ) Κατοχύρωση του κοινωνικού αγαθού της Υγείας


Αφορά την κατοχύρωση του κοινωνικού αγαθού της Υγείας, με άμεση αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών προβλημάτων στα Νοσοκομεία και τον ΕΟΠΥΥ. Επίσης την χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ και εκπόνηση νέου σχεδίου που θα διασφαλίζει ότι δε θα στερούνται οι ασφαλισμένοι βασικά φάρμακα.


δ) Διασφάλιση της λειτουργίας της παιδείας και προώθηση αλλαγών


Αφορά την κατοχύρωση του κοινωνικού αγαθού της Εκπαίδευσης με άμεση αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών προβλημάτων.


Όπως η προώθηση αλλαγών στο νόμο για τα ΑΕΙ στην κατεύθυνση που είχε καταθέσει και η ΠΟΣΔΕΠ.


Αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καθιέρωση μικτού συστήματος εισαγωγής στο οποίο δεν θα υπάρχουν εξετάσεις για τις σχολές χαμηλής ζήτησης ενώ για τις σχολές υψηλής ζήτησης θα διεξάγονται εξετάσεις με θεματολογία από μια εθνική βάση θεμάτων στη διαμόρφωση της οποίας θα έχουν συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια.


Αναδόμηση εκ βάθρων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.


δ) Αναβάθμιση του πολιτισμού


Αφορά την διαμόρφωση ενός διαφανούς πλαισίου κατανομής δημοσίων πόρων και τον εκσυγχρονισμός των θεσμών άσκησης πολιτιστικής πολιτικής με άξονα την ανταγωνιστικότητα αλλά και την υψηλή ποιότητα. Την λήψη μέτρων αποτελεσματικής φύλαξης των πολιτιστικών χώρων και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.


ε) Ενίσχυση του ρόλου της νεολαίας


Αφορά την έναρξη του εθνικού διαλόγου για μια νέα διαγενεακή συμφωνία με αντικείμενο τη συμμετοχή των νέων στο δημόσιο βίο, τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και την ένταξη στην εργασιακή δραστηριότητα. Επίσης άμεσες βελτιώσεις σε θέματα που απασχολούν τη νεολαία με προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ανεργίας και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.