Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2012

Επίσκεψη Αντιπεριφερειάρχη Χρήστου Σκούρτη στο λιμάνι του Αγίου Στεφάνου – Αυλιωτών

Για μια ακόμη φορά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Κέρκυρας, Χρήστος Σκούρτης, συνοδευόμενος από συνεργάτες του και υπηρεσιακούς παράγοντες επισκέφθηκε το Λιμάνι του Αγίου Στεφάνου Αυλιωτών, για να ενημερωθεί για την εξέλιξη των εργασιών απομάκρυνσης φυκιών και φερτών υλικών, με στόχο να καταστεί και πάλι λειτουργικό.
Το λιμάνι του Αγίου Στεφάνου εξυπηρετεί τα Διαπόντια νησιά αλλά και τους αλιείς...
της περιοχής και, ως εκ τούτου, η απρόσκοπτη λειτουργία του είναι εξαιρετικά σημαντική.
Το λιμάνι παρουσιάζει προβλήματα προσχώσεων (από άμμο) τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τα μεγαλύτερα, κυρίως, σκάφη να δυσκολεύονται ή και να μην μπορούν καθόλου να προσεγγίσουν.
Η τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και νυν Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, προκειμένου να εξασφαλίσει την ομαλή διακίνηση των σκαφών, προβαίνει περιοδικά σε εκβάθυνση του λιμανιού.
Η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας έχει εντάξει στο πρόγραμμά της τη μελέτη του προβλήματος, ώστε να βρεθεί οριστική και μόνιμη λύση.
Εξαιτίας του γεγονότος ότι η μελέτη και ωρίμανση του φακέλου χρηματοδότησης νέου λιμανιού είναι χρονοβόρα και παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα, όπως η σωστή χωροθέτηση, η πληθώρα αδειοδοτήσεων κλπ., η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας έχει ήδη προγραμματίσει τη δημοπράτηση έργου εκβάθυνσης, προϋπολογισμού 75.000 €, προκειμένου να μπορεί να λειτουργεί το λιμάνι απρόσκοπτα για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Κατά τη φετινή χρονιά το πρόβλημα επιδεινώθηκε, διότι, εκτός από τις προσχώσεις από άμμο, καταγράφηκαν και εκτεταμένες προσχώσεις από φύκια. Για το λόγο αυτό η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, κατόπιν εντολής του Αντιπεριφερειάρχη, Χρ. Σκούρτη, ο οποίος παρακολουθεί το θέμα προσωπικά, έχει ξεκινήσει κατεπείγουσες εργασίες για την απομάκρυνση των φυκιών, ώστε το λιμάνι να μπορεί να λειτουργεί μέχρι την έναρξη του έργου εκβάθυνσης.