Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ι.Σ.Α.Μ. Κέρκυρας μετά την από την 7η Ιουνίου απόφασή του έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλούδης Δημήτριος...
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πανάρετος Σπυρίδων
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μωραΐτης Χαράλαμπος
ΤΑΜΙΑΣ: Ρέτζιος Βασίλειος
ΜΕΛΟΣ: Ρούσπης Σταύρος