Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Η Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Συνεδριάζει το Σάββατο 2 Ιουνίου 2012 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού) προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο : Λιμενικές ανάγκες Μικρών Νησιών
Εισηγητής : η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης κ. Σμαραγδούλα Σαρδελή
ΘΕΜΑ 2ο : Εισήγηση για τροποποίηση του αρθρ 3 της από 15-02-2012 προγραμματική σύμβαση έργου: «ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΗΡΥΚΑ» ΖΑΚΥΝΘΟΥ Προϋπολογισμός έργου 484.680,00 ευρώ
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κ. Διονύσιος Μυλωνάς
ΘΕΜΑ 3ο : Γνωμοδότηση για μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Εργοστάσιο κοπής και επεξεργασίας μαρμάρου ¨ CORFU MARM ΕΠΕ¨ στη θέση Σουλεϊκα του Δήμου Κέρκυρας στην Π.Ε. Κέρκυρας»
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας κ. Σκούρτης Χρήστος- Ηρακλής
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση τροποποίησης των υποέργων του έργου με τίτλο : Έργα οδικής ασφάλειας στο Τμήμα της Επαρχιακής οδού υπ. αρ. 2 Κέρκυρα έως διασταύρωση προς Πέλεκα , της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ.
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Σκούρτης Χρήστος- Ηρακλής
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση σκοπιμότητας για υποβολή πρόταση ένταξης στο ΕΣΠΑ του έργου «Επέκταση Λιμένος Ερείκουσας»προϋπολογισμού 8.591.000€
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Σκούρτης Χρήστος- Ηρακλής
ΘΕΜΑ 6ο : Ένταξη της VILLA ROSSA στο ΕΣΠΑ μελέτη - κατασκευή
Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπύρος Σπύρου.
ΘΕΜΑ 7ο : Τροποποίηση του Οργανισμού της ΠΙΝ ως προς τη σύσταση κενών οργανικών θέσεων.
Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπύρος Σπύρου
ΘΕΜΑ 8ο : Ανάθεση στον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Νίκο Βαρότση για παροχή εξειδικευμένων συμβουλών . γνωματεύσεων - ενημέρωσης του Π.Σ. και του κοινού επί των θεμάτων που αφορούν την εξόρυξη, διαχείριση και τις συνέπειες από τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις εξόρυξης υδρογονανθράκων στο Ιόνιο.
Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπύρος Σπύρου
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση υποβολής πρότασης στην ανοιχτή πρόσκληση με κωδικό 45, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013», άξονας προτεραιότητας 06: «Ψηφιακή σύγκλιση & επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠ.Α
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Κέρκυρας κ. Χρήστος Σκούρτης
ΘΕΜΑ 10ο : Γνωμοδότηση για μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: Συντήρηση Ε.Ο Δικτύου Αρμοδιότητας Δ.Ε.Σ.Ε. και υποέργο« Άμεσες Παρεμβάσεις για άρση επικινδυνότητας Ε.Ο.Ν. Κέρκυρας».
Εισηγητής : Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλακάσης
ΘΕΜΑ 11ο : Γνωμοδότηση για μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο:Συντήρηση Ε.Ο Δικτύου Αρμοδιότητας Δ.Ε.Σ.Ε. και υποέργο«Συντήρηση Ε.Ο.Ν».
Εισηγητής : Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλακάσης
ΘΕΜΑ 12ο : Γνωμοδότηση για μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Αποκαταστάσεις - Βελτιώσεις Οδικού δικτύου».
Εισηγητής : Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Ιωάννης Μαλακάσης
ΘΕΜΑ 13ο : Γνωμοδότηση για μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά το έργο: «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων Ζακύνθου».
Εισηγητής : Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ζακύνθου κ.Δ.Μυλωνάς
ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση υποβολής πρότασης και σχετικού δελτίου με τίτλο «Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, β΄ εξάμηνο 2012», στην ανοιχτή πρόσκληση με κωδικό 40, του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου- Ιονίων Νησιών ¨, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.
Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπύρος Σπύρου
ΘΕΜΑ 15ο : Επικίνδυνη κατάσταση που έχει περιέλθει το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας εξαιτίας της κυβερνητικής πολιτικής – Μέτρα αντιμετώπισης της κατάστασης
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Γουλής.
ΘΕΜΑ 16ο : Απόφαση σύμφωνα με τον Ν. 4070/2012 ( αρθ. 83, παρ. 3) που αφορά την λειτουργία των ΤΑΧΙ στην Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγητής : Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπύρος Σπύρου


ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ


Ψήφισμα για την επιχειρηματική δραστηριότητα για την σύνδεση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.