Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

Χωρίς ονόματα, χωρίς χρόνους, το δελτίο τύπου της ΔΕΥΑ Κέρκυρας

Η ΔΕΥΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Η πρώην ΔΕΥΑΚ της πόλης πριν γίνει η συγχώνευση του Καλλικράτη, είχε σχεδόν ολοκληρώσει τα έργα υποδομής που αφορούσαν το κύκλωμα ύδρευσης και αποχέτευσης και είχε πλέον να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της σκληρότητας και της ποσότητας του νερού για την κάλυψη των καλοκαιρινών αναγκών.
Η λύση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών είχε δρομολογηθεί με το μεγάλο έργο της ύδρευσης του νομού με τα φράγματα και τις αποσκληρύνσεις. Έτσι...
η ΔΕΥΑΚ στα χρόνια λειτουργίας της πραγματοποίησε επενδύσεις της τάξης των 47εκ .ευρώ σε έργα ύδρευσης και αποχέτευσης, λαμβάνοντας για το σκοπό αυτό δάνεια συνολικού ύψους 9,425εκ. ευρώ για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στα έργα αυτά, που σημειωτέον (τουλάχιστον τα παλαιότερα ) είχαν δυσμενέστερο καθεστώς χρηματοδότησης (35%) από ότι τα πιο πρόσφατα έργα που έγιναν στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Συνοχής (83,75%).
Επίσης η ΔΕΥΑΚ εφαρμόζοντας μια τιμολογιακή πολιτική που κάλυπτε το μεγαλύτερο ποσοστό των εξόδων της, για όλα αυτά τα 28 χρόνια λειτουργίας της, είχε συσσωρευμένες ζημίες της τάξης των 7,760εκ. ευρώ.
Αντιμετώπιζε δηλαδή κάποια οικονομικά προβλήματα, τα οποία όμως δεν ήταν τέτοιου μεγέθους που να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα και ήταν αντιμετωπίσιμα.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Με την εφαρμογή του Καλλικράτη και την συγχώνευση όλων των ΔΕΥΑ του νομού σε μια ενιαία επιχείρηση, άρχισαν να προσθέτονται προβλήματα τέτοιας έκτασης και έντασης που μπορούμε να τα παρομοιάσουμε ως “τσουνάμι”, λόγω της κατάστασης (οικονομικής και τεχνικής) που βρισκόταν οι περισσότερες των περιφερειακών ΔΕΥΑ που συγχωνεύτηκαν.
Σας ενημερώνω ότι παραλάβαμε:
• Συσσωρευμένες ζημίες 15.490.000 ευρώ από τις περιφερειακές ΔΕΥΑ
• Οφειλές έργων ύψους 1.050.000 ευρώ
• Υπόλοιπα δανείων 5.430.000 ευρώ
• Οφειλές σε ΙΚΑ και Εφορία 1.410.000 ευρώ
• Οφειλές σε ΔΕΗ 1.030.000
• Οφειλές προς προμηθευτές 800.000 ευρώ.

Συμπληρωματικά παρελήφθησαν:
• 6 ημιτελή αποχετευτικά συστήματα που πρέπει να ολοκληρωθούν (Λευκίμμη, Μπενίτσες, Σιναράδες, Κασσιώπη, Αχαράβη, Σιδάρι)
• 6 σταθμοί Βιολογικού Καθαρισμού με ανάγκες εκσυγχρονισμού, επέκτασης και βελτίωσης.
• 148 γεωτρήσεις και 235 δεξαμενές νερού καθώς και 47.500 υδρομετρητές Είναι φανερό από όλα τα νούμερα που αναφέραμε ότι η λειτουργούσα επιχείρηση έχει αναλάβει μεγάλη βάρη και υποχρεώσεις.

Η παρούσα διοίκηση καταβάλλει καθημερινά τεράστια προσπάθεια να φανεί συνεπής στις υποχρεώσεις που έχει έναντι του ΙΚΑ, της Εφορίας, σε δάνεια και υποχρεώσεις. Εδώ πρέπει να επισημάνω ότι οι περισσότερες οφειλές της πρώην ΔΕΥΑΚ προς ΙΚΑ και Εφορία ήταν ήδη σε ρύθμιση, ενώ του συνόλου σχεδόν των περιφερειακών όχι. Επίσης υπήρξαν προβλήματα με τράπεζες λόγω ενεχυρίασης απαιτήσεων και μη απόδοσης των χρημάτων σε αυτές.

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Παρατηρήθηκε ότι το σύνολο των περιφερειακών ΔΕΥΑ διατηρούσαν πολύ χαμηλά τιμολόγια ύδρευσης, με αποτέλεσμα χαμηλές εισπράξεις. Οι χαμηλές εισπράξεις από την μια πλευρά σε συνδυασμό με τις οφειλές που έχουν συσσωρευτεί οδήγησαν σε προβλήματα τις επιχειρήσεις, που με τη συγχώνευση μεταβιβάστηκαν στην ενιαία πλέον ΔΕΥΑΚ.

Ένα μεγάλο πρόβλημα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε επίσης ήταν η περίοδος της συγχώνευσης (μέσα Ιουνίου 2011 – αρχή καλοκαιρινής περιόδου) καθώς και η δεινή οικονομική συγκυρία που αντιμετωπίζει η χώρα. Έχοντας λοιπόν αυτό το διάστημα συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, έχοντας κάνει όλες τις ενέργειες για ρύθμιση των οφειλών και έχοντας σφαιρική εικόνα για την συνολική κατάσταση της Επιχείρησης έχουμε ως πρώτο μέλημα:
1. Την εντατικοποίηση της προσπάθειας για είσπραξη των οφειλομένων. Καλούμε όλους τους καταναλωτές για εξόφληση ή ρύθμιση των οφειλών προς αποφυγή της διακοπής υδροδότησης.
2. Τη διενέργεια δραστικών ελέγχων για τυχόν παράνομες συνδέσεις υδροληψίας και σε περίπτωση παρατήρησης τέτοιων φαινομένων επιβολή σημαντικών επιβαρύνσεων και νομικών διαδικασιών.
3. Εξετάζουμε την αναπροσαρμογή των τιμολογίων της περιφέρειας, ώστε να μην πληρώνουν άλλοι δημότες λιγότερο κι άλλοι περισσότερο το νερό, με συνέπεια να μην τηρούνται οι κανόνες της ισονομίας εντός του ίδιου Δήμου αλλά και για να τηρούνται οι όροι δικαιοσύνης και υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως που έχουν την έδρα τους.
4. Αντιθέτως, βάσει των δυνατοτήτων που μας δίνει πλέον η νομοθεσία θα εισηγηθώ την καθιέρωση ειδικών τιμολογίων για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, κάτι που θεωρώ υποχρέωση της επιχείρησης.
5. Τέλος, ήδη έχουμε προχωρήσει σε νοικοκύρεμα των εξόδων της επιχείρησης και είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε σφικτή οικονομική πολιτική.

Στην προσπάθεια της Επιχείρησης να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι του νόμου αφενός και των εργαζομένων αφετέρου, και στην προσπάθειά μας να ελαχιστοποιηθεί η περαιτέρω επιβάρυνση των συνδημοτών μας, ειδικά σε αυτή τη δεινή οικονομική συγκυρία, που όλοι βιώνουμε, είμαστε αποφασισμένοι να τηρήσουμε απαρέγκλιτα όλες τις αποφάσεις μας.

Γι’ αυτό το λόγο ζητάμε τη βοήθεια των εργαζομένων για να καταστήσουμε βιώσιμη την Επιχείρηση . Η καλή πορεία της επιχείρησης είναι στο χέρι όλων μας και πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε στο μέτρο που μας αναλογεί:
Ως διοίκηση αναλαμβάνουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ευθύνης για την πορεία της αλλά θα πρέπει αφενός οι καταναλωτές να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και αφετέρου οι εργαζόμενοι να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για την απόδοση στην εργασία τους.