Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Να προσέξετε παιδιά, να μην είναι πολύ "ειδικό" το πρόγραμμα και πάθουν τίποτα οι αδένες μας....

Μέσω ανοικτής πρόσκλησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι φορείς να καταθέσουν τις προτάσεις έργων για το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Κέρκυρας.
Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπ. Σπύρου, ο οποίος συμμετείχε σήμερα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Συντονισμού και Εξειδίκευσης του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για την Κέρκυρα, που έγινε μετά από...
πρόσκληση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Θάνου Μωραίτη, τόσο οι Δήμοι Κέρκυρας και Παξών όσο και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αλλά και άλλοι φορείς έχουν καταθέσει λίστα με έργα, για μια πρώτη αξιολόγηση.
«Αυτό που προέχει», τόνισε ο Περιφερειάρχης, «δεν είναι η κατάθεση λίστας έργων αλλά προτάσεις έργων που διαθέτουν μελέτες και θεωρούνται έτοιμα για να προχωρήσουν, μετά τη σύνταξη και των Τεχνικών Δελτίων, στη διαδικασία δημοπράτησης».
Ένα ακόμη ζήτημα που ανέφερε ο κ. Σπύρου είναι η εξασφάλιση των πιστώσεων των έργων αυτών και για το λόγο αυτό θα πρέπει πολύ σύντομα να καταλήξει η Επιτροπή σε συγκεκριμένες και ώριμες προτάσεις.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής, συζητήθηκαν η διαδικασία προεπιλογής των έργων, οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να συμπεριληφθούν στην τελική πρόταση και έγινε μια προεκτίμηση για το ποια από τα έργα που προτάθηκαν κρίνονται αρκετά ώριμα.
Σημειώνεται ότι ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της πρότασης θα παίξει και η Τεχνική Γραμματεία της Επιτροπής που έχει συσταθεί γι’ αυτό το σκοπό.