Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Οι υποψήφιοι του Εθνικού Συνδέσμου Ενότητας στην Κέρκυρα

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1. Μαρινάκη Λουλουδία του Ελευθερίου
2. Τσίντζος Θωμάς του Σπυρίδωνα
3. Τσουλιά Μαρία (Μαριάννα) του Κων/νου