Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Η ΠΕΔΙΝ για τον ΟΛΚΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων, στη συνεδρίασή του, της 17ης Ιανουαρίου 2012, εξέδωσε το κάτωθι ψήφισμα, περί της εκπροσώπησης των Δήμων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στον ΟΛΚΕ Α.Ε. και τις Λιμενικές Επιτροπές των νομών.
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων, που συνεδρίασε την Τρίτη 17/1/2012, συζήτησε το θέμα της εκπροσώπησης των Δήμων στα όργανα του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας (ΟΛΚΕ Α.Ε.) και...
 των Λιμενικών Επιτροπών στη Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα, μετά τις νέες αποφάσεις της Κεντρικής Διοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης, για τον ορισμό των νέων διοικήσεων. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔΙΝ
ΟΜΟΦΩΝΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ
για τον αποκλεισμό των Δήμων Κέρκυρας και Παξών από τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας ΑΕ καθώς και τη μη ουσιαστική εκπροσώπηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα συμβούλια των Λιμενικών Επιτροπών στους Νομούς Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Λευκάδας.
Η Περιφερειακή μας Ένωση εγκαίρως έθεσε το δίκαιο αίτημα των Δήμων, για την ανάγκη ουσιαστικής συμμετοχής της αυτοδιοίκησης στα όργανα διοίκησης του ΟΛΚΕ Α.Ε. και στις λιμενικές επιτροπές των νησιών Κεφαλονιάς, Ζακύνθου και Λευκάδας, τόσο στον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη όσο και στον Γ. Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Αναστάσιο Αποστολόπουλο.
Με δεδομένο ότι, ιδιαίτερα στο Δήμο της Κέρκυρας, μεγάλο μέρος της παραλιακής ζώνης - το οποίο εντάσσεται στον αστικό ιστό της πόλης - ελέγχεται από τον Οργανισμό Λιμένος, η μη συμμετοχή του Δήμου στο Συμβούλιο του ΟΛΚΕ Α.Ε. είναι απαράδεκτη .
Η λιμενική ζώνη της Κέρκυρας αποτελεί το πιο σημαντικό τμήμα της παλαιάς πόλης, είναι ενταγμένη στα πολιτιστικά μνημεία της UNESCO και ο έλεγχος διατήρησης του πολιτιστικού αυτού μνημείου από το δήμο αποτελεί προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή. Το ίδιο καθεστώς ισχύει και για τους άλλους Νομούς με αποτέλεσμα να χωρίζονται οι δήμοι σε Ζώνες με διαφορετική διοίκηση.
Οι αποφάσεις αυτές, με τις οποίες οι Δήμοι Κέρκυρας και Παξών είναι απόντες από τη διοίκηση του ΟΛΚΕ Α.Ε. και οι άλλοι νομοί έχουν ελλιπή εκπροσώπηση στις Λιμενικές Επιτροπές, αντιστρατεύονται το όλο εγχείρημα της ενδυνάμωσης των Δήμων με τον Καλλικράτη και υπονομεύουν ουσιαστικά το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ
Ιονίων Νήσων


Γιάννης Τρεπεκλής
Δήμαρχος Κέρκυρας