Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

Ψήφισμα της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων για φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, ιχθυοκαλλιέργειες

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων, στη συνεδρίασή του, της 17ης Ιανουαρίου 2012, εξέδωσε το κάτωθι ψήφισμα, περί της αναγκαιότητας ύπαρξης σύμφωνης γνώμης των Δήμων προκειμένου να χωροθετηθούν εγκαταστάσεις οχλουσών χρήσεων.
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων που συνεδρίασε την Τρίτη 17 – 1- 2012, συζήτησε το θέμα της χωροθέτησης οχλουσών...
 δραστηριοτήτων, που προωθείται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των Δημοτικών αρχών.
Κατά τη συζήτηση διαπιστώθηκε ότι τον τελευταίο καιρό προωθούνται και εγκρίνονται χωροθετήσεις οχλουσών εγκαταστάσεων (φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητριών, ιχθυοκαλλιεργειών) σε ανεπτυγμένες τουριστικές περιοχές.
Η πρακτική αυτή του Υπουργείου δημιουργεί μεγάλες εντάσεις στις τοπικές κοινωνίες, η άμβλυνση των οποίων μπορεί να επιτευχθεί μέσα από διάλογο με τις δημοτικές αρχές για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως ο ισχυρότερος παράγοντας διοίκησης σε τοπικό επίπεδο πρέπει να έχει αυξημένο ρόλο για την τοπική ανάπτυξη.
Κάθε άλλη πρακτική που την παραγκωνίζει είναι απαράδεκτη από οπουδήποτε και αν εκπορεύεται .
Ως εκ τούτου, ως Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν θα ανεχθούμε στο μέλλον υπονόμευση του ρόλου μας σε βάρος των κατοίκων και της τοπικής ανάπτυξης γενικότερα


Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ
Ιονίων Νήσων
Γιάννης Τρεπεκλής
Δήμαρχος Κέρκυρας