Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της ΠΙΝ

Καλείστε στην 3η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 14/ 02/ 2012 και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: Κέρκυρα – Σαμάρα 13, Κεφαλληνία – Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, Ζάκυνθος – 21ης Μαΐου και Λευκάδα – Αντ. Τζεβελέκη, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:...
Θέμα 1ο: Επικύρωση του 2oυ/31-01-2012 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.
Θέμα 2o: Ορισμός δικαστικού επιμελητή, Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονύσιος Μυλωνάς


Θέμα 3o: Ορισμός δικηγόρου, Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονύσιος Μυλωνάς


Θέμα 4o: Έγκριση επαναδημοπράτησης του έργου: «Τοπικές βελτιώσεις στις υπ’ αρ. 25 & 38 Επαρχιακές Οδούς», προϋπολογισμού 75.443 ευρώ με ΦΠΑ.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής


Θέμα 5o: Έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε Ζακύνθου, κ. Φωτεινή Θεοδόση
Θέμα 6o: Συμπλήρωση της υπ. αριθμ. 419-19/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Θεοδώρα Κορωνάκη Μακρή


Θέμα 7o: Συμπλήρωση της υπ. αριθμ. 461-20/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Θεοδώρα Κορωνάκη Μακρή


Θέμα 8o: Συμπλήρωση της υπ. αριθμ. 467-20/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Θεοδώρα Κορωνάκη Μακρή


Θέμα 9o: Συμπλήρωση της υπ. αριθμ. 498-21/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Θεοδώρα Κορωνάκη Μακρή


Θέμα 10o: Έγκριση ανοιχτού, δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη ειδικού συνεργείου καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, προϋπολογιζόμενης αξίας 179.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Θεοδώρα Κορωνάκη Μακρή


Θέμα 11o: Έγκριση τροποποίησης μαθητικών δρομολογίων, Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Θεοδώρα Κορωνάκη Μακρή


Θέμα 12o: Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού ΠΙΝ, κα Θεοδώρα Κορωνάκη Μακρή


Θέμα 13o: Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Βερύκιος


Θέμα 14o: Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Κεφαλληνίας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής


Θέμα 15o: Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε Ζακύνθου, κ. Φωτεινή Θεοδόση


Θέμα 16o: Έγκριση όρων διακήρυξης επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «Εξοπλισμός Λειτουργίας Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας», Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής


Θέμα 17o: Εισήγηση επί αίτησης αναδόχου για παράταση προθεσμίας του έργου: «Τουριστικό καταφύγιο σκαφών αναψυχής στη θέση Σπηλιά», αναδόχου Κ/Ξ ΑΤΟΜΟΝ ΑΕ – ΤΟΜΗ Α.Β.Τ.Ε., Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής


Θέμα 18o: Έγκριση συγκρότηση ετήσιας Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων της Π.Ε. Κέρκυρας με συνολικό προϋπολογισμό κάτω από το όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π., για το έτος 2012.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής
Θέμα 19o: Συμπλήρωση της υπ. αριθμ. 466-20/02-12-2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής


Θέμα 20o: Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών έτους 2012, Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε Ζακύνθου, κ. Φωτεινή Θεοδόση


Θέμα 21o: Έγκριση μετακίνησης Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων στη Κεφαλονιά (09-10/02/2012).
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Σπυρίδων Σπύρου


Θέμα 22o: Έγκριση μετακίνησης Περιφερειακού Συμβούλου υπευθύνου Πολιτικής Προστασίας, κ. Νικολάου Μηλιώτη στη Κεφαλονιά (09-10/02/2012).
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Σπυρίδων Σπύρου


Θέμα 23o: Επικαιροποίηση της υπ. αριθμ. 552-23/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, όσον αφορά την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Σπυρίδων Σπύρου


Θέμα 24o: Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες των υπηρεσιών της Π.Ι.Ν. για το έτος 2012.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Θεοδώρα Κορωνάκη Μακρή


Θέμα 25o: Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες των υπηρεσιών της Π.Ι.Ν. για το έτος 2012.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Θεοδώρα Κορωνάκη Μακρή


Θέμα 26o: Έγκριση μετακίνησης Επιστημονικής Συνεργάτιδας του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Αγγελικής Ρουβά στην Αθήνα (08-10/02/2012).
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης