Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2, αρ.282 παρ.16, και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε συνεδρίαση την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 10:00 στην αίθουσα Mediterraneo στο ξενοδοχείο Park Hotel Γουβιά Κέρκυρας προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για το τόπο συνεδρίασης του επόμενου...
 Περιφερειακού Συμβουλίου.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρ. Άνθης


ΘΕΜΑ 2ο: Επικύρωση Πρακτικών της 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης,9ης,10ης ,11ης ,12ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.


ΘΕΜΑ 3ο: Τεχνικό Πρόγραμμα Κ.Α.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2012 .
Εισηγητές : Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Σπυρίδων Σπύρου.


ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρ. Άνθης


ΘΕΜΑ 5ο : Ανάπτυξη και Διεθνής Αποκεντρωμένη Συνεργασία
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ηλίας Μπεριάτος.


ΘΕΜΑ 6ο: Διάλυση Προγραμματικής Σύμβασης με τον πρώην Δήμο Σφακιωτών με σκοπό την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: Μελέτη αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Σφακιωτών.
Εισηγητής:Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας κ. Θεόδωρος Βερύκιος.


ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση περί συμμετοχής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη που θα δημιουργηθεί με συμμετοχή των κατάλληλων θεσμικών και λοιπών φορέων και θα λειτουργήσει ως δυνητικός δικαιούχος Πράξης, για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2.1507/οικ.4.60/23-1-2012 Ανοικτής Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Εισηγητής:Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας κ. Θεόδωρος Βερύκιος.


ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση κειμένου Προγραμματικών Συμβάσεων για παραχώρηση χρήσης μηχανημάτων, φορτηγών και επιβατικών αυτοκινήτων μεταξύ Π.Ε Κεφαλληνίας, Δήμου Κεφαλονιάς, Δήμου Ιθάκης και Δ.Ε.Υ.Α Κεφαλονιάς.
Εισηγητής:Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σωτήρης Κουρής.


ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Ι.Ν.& Δήμου Ζακυνθίων για την παραχώρηση οικοπέδου προκειμένου να κατασκευαστεί το Δημοτικό Σχολείο Δερματούσας .
Εισηγήτρια: Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου κ. Δ. Μυλωνάς.


ΘΕΜΑ 10ο: Παραχώρηση χώρου γραφείου στο Αργοστόλι για την ίδρυση λειτουργίας του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε) στη Κεφαλονιά
Εισηγητής:Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σωτήρης Κουρής


ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση για κάλυψη εξόδων προσφυγής στο ΣτΕ για ακύρωση υπουργικής απόφασης Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων .
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρ. Άνθης


ΘΕΜΑ 12ο: Αναπαραγωγή εντύπου υλικού (τουριστικών οδηγών και τσάντες) Κεφαλονιάς - Ιθάκης.
Εισηγητής:Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σωτήρης Κουρής


ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης για την ενσωμάτωση τροποποιήσεων στην επικείμενη νομοθετική τροποποίηση του ν.3852/2010.
Εισηγητής:Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Καλούδης.


ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης για συγκρότηση επιτροπής συγγραφής ιστορίας Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο
Εισηγητές:Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρ. Άνθης και ο γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Αγαλιανός.


ΘΕΜΑ 15ο: Αύξηση απολύσεων και ανεργίας .Μέτρα προστασίας των ανέργων και αυτοαπασχολούμενων. Κλείσιμο μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μη καταβολή δεδουλευμένων ωσε ξενοδοχειακές και άλλες επιχειρήσεις.
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.Θεοδ. Γουλής.


ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
1ο : Έκδοση ψηφίσματος για τα Ναρκωτικά
Εισηγητής:Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρ. Άνθης.


2ο :Έκδοση ψηφίσματος για την απόφαση της κυβέρνησης για την λήψη νέων οικονομικών μέτρων και τις δεσμεύσεις της χώρας για τα επόμενα χρόνια.
Εισηγητής:Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρ. Άνθης.


3Ο : Έκδοση ψηφίσματος για τα αντισταθμιστικά οφέλη που θα προκύψουν από την εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Ιόνιο
Εισηγητής: ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γερ. Φόρτες.