Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης Π.Ι.Ν και Δήμου Κέρκυρας για την υλοποίηση μελετών

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων νήσων Σπυρίδων Σπύρου και ο Δήμαρχος Κέρκυρας Γιάννης Τρεπεκλής υπέγραψαν σήμερα προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση πολεοδομικών μελετών.
Η Προγραμματική Σύμβαση αναφέρεται σε εννέα μελέτες, οι οποίες είχαν ανατεθεί από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα:...
-- Πράξη εφαρμογής Καθολικών Καλογραιών
-- Διόρθωση πολεοδομικής μελέτης Αγίου Σπυρίδωνα και επικαιροποίηση – ενημέρωση κτηματολογίου
-- Αναθεώρηση του προγράμματος του Ο.Ε.Κ
-- Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την πολεοδομική ενότητα Κωτσέλα
-- Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την πολεοδομική μελέτη επέκτασης Μαντουκίου.
-- Πολεοδόμηση περιοχής Αστρακερής. Πράξη εφαρμογής πρώην Κοινότητας Καρουσάδων.
-- Μελέτη πράξης εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Κανονίου.
-- Ολοκλήρωση πράξη εφαρμογής των Παγκρατέικων.
-- Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης οικισμού Κάβου Λευκίμμης.
Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση των συγκεκριμένων μελετών ανέρχεται σε 201.312 χιλιάδες ευρώ.
Ο Δήμος της Κέρκυρας θα εκτελεί φορέα υλοποίησης του έργου και οι αρμόδιες υπηρεσίες του θα εποπτεύουν την υλοποίηση των μελετών, ενώ η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας αναλαμβάνει την υποχρέωση για την συνολική χρηματοδότηση των μελετών.