Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2012

Υπογραφή ένταξης για την ανέγερση του 4ου Ενιαίου Λυκείου Κέρκυρας

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, υπέγραψε την ένταξη της πράξης για την ανέγερση του 4ου Λυκείου Κέρκυρας, στον Άξονα προτεραιότητας «09 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι».
Σημειώνεται ότι η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το...
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.


Το έργο


Το έργο αφορά στην κατασκευή διώροφου κτηρίου, με υπόγειο, στην περιοχή «Παγκρατέικα», στην Κέρκυρα.
Επίσης, αφορά και στην προμήθεια εξοπλισμού για του λειτουργία του 4ου Ενιαίου Λυκείου.
Τέλος, προβλέπεται και η απασχόληση αρχαιολόγου για την παρακολούθηση των εκσκαπτικών εργασιών και εργατών, εφόσον απαιτηθεί σωστική αρχαιολογική έρευνα.


Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη, για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής, ανέρχεται σε 4.730.000 ευρώ και η προτεινόμενη πίστωση για το 2012 ανέρχεται σε 2.000.000 ευρώ.