Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Γνωμοδοτήσεις Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Για μια σειρά Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, διαφορετικών δραστηριοτήτων, γνωμοδότησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων.
Ειδικότερα:
• Αρνητική είναι η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων επί
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου: «Μετεγκατάσταση Μονάδας Πάχυνσης Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθύων σε...
πλωτούς Ιχθυοκλωβούς από τις θέσεις Νήσος Δοκός και Θέση Βίβι Περιφέρειας Αττικής, στη Νήσο Μάκρη, Εχινάδων Νήσων Δήμου Ιθάκης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Ολοκλήρωση της Δυναμικότητας της Νέας Μονάδας».


• Θετική είναι η γνωμοδότηση για Μ.Π.Ε του έργου «Περιφερειακή οδός Βαρδανίων Πόλης Λευκάδας».


Ναι για το μοναδικό λατομείο στην Ιθάκη


Θετική είναι η γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Λατομείο αδρανών υλικών - Σπαστηροτριβείο- Μονάδα Παραγωγής Σκυροδέματος ιδιοκτησίας της «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και της «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ Ε.Ε.», στη θέση «Γριβάτο» Νταμάρι εκτός ορίων οικισμού Σταυρού Δήμου Ιθάκης Π.Ε. Ιθάκης.
Στη Μ.Π.Ε. του έργου εξετάζονται οι αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Στη Μ.Π.Ε. περιλαμβάνεται φωτογραφική τεκμηρίωση των μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί για την άρση των επιπτώσεων στο άμεσο φυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερα των δενδροφυτεύσεων για την οπτική απόκρυψη του έργου από το οδικό δίκτυο. Έπειτα από έλεγχο της μελέτης, το αρμόδιο Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας με το υπ’ αριθμό 1576/424/17-01-2012 έγγραφό του, γνωμοδοτεί θετικά για την έγκριση της Μ.Π.Ε.


Τέλος, το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά για:


Α. Μ.Π.Ε του έργου/δραστηριότητας Ξενοδοχείο κλασσικού τύπου 3*** αστέρων, εγκεκριμένης δυναμικότητας 301 κλινών, σε γήπεδο εντός σχεδίου πόλεως (Ο.Τ 109) στο Τσιλιβί, Δ.Ε Αρκαδίων Δήμου Ζακύνθου, ιδιοκτησίας της ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΕΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.


Β. Μ.Π.Ε του έργου/δραστηριότητας :Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Κυνοπιαστών και των κεντρικών Αγωγών προς αυτήν, δυναμικότητας 5.000 κατοίκων, της Δ.Ε. Αχιλλείων Π.Ε Κέρκυρας.