Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

Οι διαπιστώσεις από την αυτοψία στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου που ζήτησε ο Περιφερειάρχης

Το Κ.Ε.Π.ΠΕ. αφού έλαβε υπόψη του α) την υπ’ αρ. πρωτ. 6809/6804/3-4-08 Απόφαση Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, β) το σχέδιο διευθέτησης που έχει υποβληθεί από τον Απρίλιο του 2008 και γ) τις αναφορές των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος από τις αυτοψίες που διενήργησαν στις 5/7/2007, στις 30/11/2009 και στις 30-31/3/2011, διαπίστωσε:...
1. Στο Α κύτταρο, στο οποίο δεν γίνεται πλέον διάθεση απορριμμάτων, τα απορρίμματα έχουν καλυφθεί με χώμα σε όλη του την έκταση και έχει αναπτυχθεί χαμηλή βλάστηση.
2. Στο Γ΄ κύτταρο, που γινόταν η εναπόθεση των απορριμμάτων, ακάλυπτα ήταν μόνο τα απορρίμματα της ίδιας ημέρας, ενώ όλη η υπόλοιπη έκταση ήταν καλυμμένη με χώμα. Το ύψος των απορριμμάτων είχε ανέβει 3-5 μέτρα σε σχέση με την προηγούμενη (27-5-2011) αυτοψία του κλιμακίου. Τα τσιμεντένια φρεάτια υποδοχής των αγωγών συλλογής βιοαερίου είχαν τοποθετηθεί όπως προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας του ΧΥΤΑ.
3. Κατάντη του Γ κυττάρου είχε κατασκευαστεί μικρό ανάχωμα για τη συγκράτηση των απορριμμάτων και τη συλλογή των στραγγισμάτων.
4. Μικρές ποσότητες στραγγισμάτων που πιθανόν διαρρέουν από ρωγμές κυρίως στη Βορειοδυτική πλευρά των τοιχίων οδηγούνται μέσω ενός μικρού καναλιού στον Βιολογικό Καθαρισμό.
5. Τα στραγγίσματα και των δύο κυττάρων συλλέγονται στη δεξαμενή του Βιολογικού Καθαρισμού. Κατά δήλωση των μηχανικών του ΧΥΤΑ διενεργείται 12ωρος αερισμός και στη συνέχεια τα λύματα οδηγούνται στην κινητή εγκατάσταση της αντίστροφης ώσμωσης των λυμάτων. 6. Δεν έχει εγκατασταθεί το δίκτυο άντλησης, συλλογής και καύσης του βιοαερίου. Κατά δήλωση των υπεύθυνων μηχανικών του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας το έργο έχει ήδη συμβασιοποιηθεί.
7. Σε παρακείμενο χώρο του ΧΥΤΑ είχαν διατεθεί ογκώδη και αδρανή αντικείμενα. Αυτός ο χώρος δεν διαθέτει άδεια διάθεσης αδρανών απορριμμάτων και η επιφάνεια διάθεσης και επεξεργασίας των αδρανών υλικών δεν διέθετε στεγάνωση. Κατά δήλωση των υπεύθυνων του ΧΥΤΑ ο τεμαχιστής δεν λειτούργησε λόγω υψηλού λειτουργικού κόστους.
8. Λειτουργούσε κανονικά η εγκατάσταση έκπλυσης των τροχών των απορριμματοφόρων.
9. Είχαν τοποθετηθεί 3 «κανονάκια» εκτόξευσης νερού, ώστε να ενεργοποιηθούν άμεσα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Ζητήθηκε η δοκιμή τους και λειτούργησαν κανονικά. Οι παρατηρήσεις των Επιθεωρητών καθώς και εκείνες των προηγούμενων αυτοψιών του Κ.Ε.Π.ΠΕ. σχετικά με την αντιπυρική ζώνη, το πιστοποιητικό προστασίας, τη συνένωση των δύο κυττάρων, την περιμετρική τάφρο ομβρίων, την περιμετρική δεντροφύτευση, τα κινητά παραπετάσματα, την αλλαγή της πρόσβασης στο Γ κύτταρο και της τοποθέτησης της μεμβράνης στο Γ κύτταρο εξακολουθούν να ισχύουν.


Οι προτάσεις της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος


Με βάση τις διαπιστώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, καλείται ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας, ως φορέας διαχείρισης του Χ.Υ.Τ.Α., το συντομότερο δυνατό να ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες εργασίες, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις της υπ’ αρ. πρωτ. 6809/6804/3-4-08 Απόφασης Τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών.