Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

Χαιρετίζει την απόφαση για τον Ερημίτη ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας

Χαιρετίζουμε την κρίσιμη απόφαση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία απορρίπτεται προληπτικά το Προεδρικό Διάταγμα για παραχώρηση του Ερημίτη. Από το Σύλλογο Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας επισημάνθηκε εξαρχής, στην προ έτους συνέλευση περιοίκων και .... φορέων, ότι στρατηγική παράμετρος της υπόθεσης είναι η λειτουργία του Ναυτικού Φυλακίου. Τη γνώμη αυτή, που εκφράστηκε τότε για πρώτη φορά, επιβεβαιώνει η επιχειρηματολογία της σημερινής Γνωμοδότησης υπ’ αριθμ. 52/2013 του ανωτάτου δικαστηρίου, εφόσον ο κρίσιμος συλλογισμός συνίσταται στο ότι η (συνοπτική) διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν διασφάλισε ως ώφειλε την εθνική ασφάλεια και ανεξαρτησία. Επαγρυπνούμε πάντα. Ευελπιστούμε ότι η ετυμηγορία αυτή θα γίνει αρχή οριστικής δικαίωσης όσων συστρατεύτηκαν για τη σωτηρία του Ερημίτη.                
                                                                                                                                   
ο Πρόεδρος
Αριστοτέλης  Κοσκινάς