Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

Κρίσεις Ταξιάρχων Ελληνικής Αστυνομίας

Μετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Νικόλαου ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων του Σώματος, Αδαμάντιου ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ και Δημητρίου ΤΣΑΚΝΑΚΗ.
 Ειδικότερα το Ανώτατο Συμβούλιο:
Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Υποστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω έντεκα (11) Ταξιάρχους:...

1.       ΧΟΝΔΡΟ Βάϊο        
2.       ΛΑΣΚΑΡΗ Αναστάσιο       
3.       ΒΕΝΕΤΗ Ευάγγελο  
4.       ΚΑΣΚΑΝΗ Απόστολο        
5.       ΣΟΦΙΟ Δημήτριο   
6.       ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ Γεώργιο      
7.       ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ  Παναγιώτη        
8.       ΤΖΟΪΤΗ  Αλκιβιάδη          
9.       ΝΙΤΣΑ Γεώργιο      
10.     ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ Κωνσταντίνο  
11.     ΜΟΥΣΟΥΛΗ Ιωάννη (Υγειονομικός)

Έκρινε  διατηρητέους τους κατωτέρω Ταξιάρχους:

1.       ΣΤΕΦΑΝΗ Ηλία      
2.       ΜΑΡΚΟΥ Νικόλαο   
3.       ΤΣΕΡΛΕΝΤΑΚΗ Γεώργιο   
4.       ΔΕΝΕΚΟ Αλέξανδρο         
5.       ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη        
6.       ΤΣΟΥΚΝΑΔΗ          Ιωακείμ       
7.       ΠΑΖΑΡΛΗ  Αθηναγόρα     
8.       ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ Ηλία         
9.       ΑΛΕΙΦΕΡΗ Παναγιώτη     
10.     ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο        
11.     ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο          
12.     ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ Κωνσταντίνο        
13.     ΓΥΠΑΡΑΚΗ Ελευθέριο      
14.     ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ Ιωάννη
15.     ΖΑΓΚΑ Δημήτριο    
16.     ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Βασίλειο  
17.     ΚΑΡΑΪΤΣΗ Γεώργιο
18.     ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ Χρήστο     
19.     ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ Ιωάννα        
20.     ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑ Νικόλαο   
21.     ΛΕΛΟΒΙΤΗ Γεώργιο         
22.     ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ Δημήτριο      
23.     ΦΟΥΝΤΑ Αθανασία
24.     ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ Αριστείδη       
25.     ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αθανάσιο         
26.     ΜΟΥΡΤΖΑΝΟ Παντελεήμων                 
27.     ΖΑΡΚΑΔΑ Νικόλαο
28.     ΣΟΥΓΛΙΕΡΗ Γεώργιο        
29.     ΚΟΚΚΩΝΗ Ιωάννη  
30.     ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗ Μιχαήλ     
31.     ΝΙΚΗΤΑΚΗ Φώτιο  
32.     ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο   
33.     ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ Ζαχαρούλα     
34.     ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο       
35.     ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δημήτριο        
36.     ΖΑΦΕΙΡΗ Πλάτωνα (Υγειονομικός)
37.     ΜΑΛΕΒΙΤΗ Ηλία (Υγειονομικός)
38.     ΚΑΒΒΑΔΙΑ Στέφανο (Οδοντίατρος)
39.     ΒΥΝΑΚΟ Γεώργιο (Ψυχολόγος)


Έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους είκοσι (20) Ταξιάρχους Γενικών Καθηκόντων και έναν (1) Ειδικών Καθηκόντων – Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες:

1.       ΑΝΔΡΟΥΤΣΟ          Ανδρέα        
2.       ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗ Αντώνιο
3.       ΣΤΑΥΡΑΚΑ Γεώργιο
4.       ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο
5.       ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ Παντελή
6.       ΚΟΝΤΕΛΑ Κωνσταντίνο
7.       ΣΥΡΡΟ  Αθανάσιο  
8.       ΤΣΟΥΡΑΠΑ Βασίλειο        
9.       ΧΑΣΟΜΕΡΗ Νικόλαο        
10.     ΤΑΤΣΗ  Χαράλαμπο         
11.     ΚΑΡΑΪΣΚΟ Ιωάννη
12.     ΑΡΝΑΟΥΤΗ Θωμά
13.     ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ Όλγα  
14.     ΟΡΦΑΝΟ Ιωάννη
15.     ΒΑΝΑΚΑ Ηλία        
16.     ΔΡΟΣΑΚΗ Γεώργιο
17.     ΠΑΠΟΥΤΣΗ Κωνσταντίνο
18.     ΣΤΑΣΙΝΟ Νικόλαο  
19.     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο     
20.     ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ Αντώνιο    
21.     ΜΠΙΖΑΚΗ Νικόλαο (Εγκλ. Εργαστηρίων)