Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Ερώτηση Σύριζα με θέμα προτεινόμενο Λειτουργικό και Οργανωτικό Μοντέλο της διοικητικής αναδιοργάνωσης των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού


ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ:

Στην προσφάτως ανακοινωθείσα, εισήγηση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για το Λειτουργικό και Οργανωτικό Μοντέλο της διοικητικής αναδιοργάνωσης του τουριστικού τομέα, περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων,...
 η κατάργηση (με ταυτόχρονη συγχώνευση), μεγάλου αριθμού των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (Π.Υ.Τ.).
Συγκεκριμένα, προβλέπεται :
1.      Η μείωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών (Π.Υ.Τ.) σε επτά (7) από δεκατέσσερις (14) που υπάρχουν σήμερα (ποσοστό -50%).
2.      Η συγχώνευση των Π.Υ.Τ:
ü  Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων, με έδρα την Πάτρα.
ü  Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα.
ü  Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Ιωάννινα.
ü  Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
ü  Βορείου Αιγαίου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, με έδρα τον Πειραιά.
3.      Η διατήρηση των υφιστάμενων Π.Υ.Τ. Αττικής και Κρήτης, με έδρα την Αθήνα και το Ηράκλειο, αντίστοιχα.
4.      Η κατάργηση όλων των υφιστάμενων Γραφείων Υποστήριξης και Πληροφόρησης και η δημιουργία τριών νέων Γραφείων Υποστήριξης, σε τρεις Περιφερειακές πρωτεύουσες (Κέρκυρα, Ρόδος και Μυτιλήνη).
Από την προτεινόμενη αναδιοργάνωση των Π.Υ.Τ., προκύπτει ότι ο σχεδιασμός, αντί να λαμβάνει υπ’ όψιν τα κρίσιμα, από τουριστική άποψη, χαρακτηριστικά των Περιφερειών και των τουριστικών επιχειρήσεων που εδρεύουν σε αυτές, κινείται αποκλειστικά με γνώμονα τη μνημονιακή υποχρέωση για μείωση του λειτουργικού κόστους και των δαπανών του δημοσίου τομέα.
Κριτήρια αναδιοργάνωσης των Π.Υ.Τ., όπως ενδεικτικά, ο αριθμός και η περιφερειακή κατανομή των τουριστικών επιχειρήσεων, η ενδοπεριφερειακή διασπορά τους, το διοικητικό βάρος και τα κόστη που συνεπάγεται η εξυπηρέτησή τους (ανάλογα με το είδος, την ταξινόμηση, τις λειτουργικές και ποιοτικές προδιαγραφές τους), η διασφάλιση ισοδύναμης πρόσβασης των επιχειρηματιών στις δομές διοικητικής υποστήριξης, πληροφόρησης και εξυπηρέτησης, φαίνεται ότι δεν έχουν ληφθεί καθόλου υπ’ όψιν, κατά το σχεδιασμό.
Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση το σχέδιο, η Π.Υ.Τ. Αιγαίου, με έδρα τον Πειραιά, θα κληθεί να εξυπηρετήσει 10.366 ξενοδοχειακές μονάδες που λειτουργούν στα νησιά του Αιγαίου (πλην Κρήτης) και που αντιστοιχούν στο 32% των ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας και στο 30% της συνολικής δυναμικότητας.
Με την εφαρμογή αυτής της πρότασης αναδιοργάνωσης, οι τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε νησιωτικές περιοχές (π.χ. Αιγαίο, Δωδεκάνησος, Ιόνια Νησιά, Σποράδες) ή σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές (π.χ. Δυτ. Μακεδονία, Ανατ. Μακεδονία – Θράκη), θα επιβαρυνθούν με υπέρμετρα, δυσανάλογα κόστη για τη διεκπεραίωση ακόμη και των απλούστερων διοικητικών τους συναλλαγών, ενώ το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον εκσυγχρονισμό τους ή την ανάπτυξη νέων τουριστικών δραστηριοτήτων θα μειωθεί δραματικά.
Ταυτόχρονα όμως με τα παραπάνω, η προτεινόμενη αναδιοργάνωση καθιστά αβέβαιο το εργασιακό μέλλον των υπαλλήλων που υπηρετούν στις Π.Υ.Τ., δεδομένης της κατάργησης-συγχώνευσης των υπηρεσιών τους, υπαλλήλων που αποδεδειγμένα διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις, εμπειρία και ικανότητες, για την επιτυχή και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους.
Τέλος, η εφαρμογή των προτεινόμενων καταργήσεων-συγχωνεύσεων, σε συνδυασμό με τις απολύσεις εξειδικευμένου προσωπικού, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν σε πλήρη αδυναμία ουσιαστικού ελέγχου της σύννομης λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, με απρόβλεπτα αποτελέσματα, ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ασφάλεια των τουριστών – επισκεπτών.
Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1.      Με βάση ποια κριτήρια, καταρτίστηκε το συγκεκριμένο σχέδιο αναδιοργάνωσης των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού;
2.      Ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν, ώστε να αποτραπεί η δυσανάλογη χρονική και οικονομική επιβάρυνση των επαγγελματιών του τουρισμού, που θα αναγκάζονται να ταξιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις για τη διεκπεραίωση των διοικητικών τους συναλλαγών;
3.      Ποια μέριμνα έχει ληφθεί, ώστε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των υπό κατάργηση ή συγχώνευση Περιφερειακών Υπηρεσιών;
4.      Ποιες εκτιμάτε ότι θα είναι οι επιπτώσεις της προτεινόμενης αναδιοργάνωσης στο υφιστάμενο σύστημα ελέγχου των τουριστικών επιχειρήσεων, με γνώμονα την επάρκεια, την αντικειμενικότητα και την αποτελεσματικότητά του;

Οι ερωτώντες Βουλευτές
Κριτσωτάκης Μιχάλης
Σαμοΐλης Στέφανος
Γάκης Δημήτρης
Κυριακάκης Βασίλης
Ουζουνίδου Ευγενία
Γερμανίδης Αθανάσιος
Θεοπεφτάτου Αφροδίτη
Διαμαντόπουλος Βαγγέλης