Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

Μετά από δύο θητείες, ο πρωθυπουργός του "εκσυγχρονισμού" τώρα δε θέλει να πάει ούτε στο Συνέδριο- Θα κάτσει σπίτι- Βενιζέλο σιγά σιγά θα μάθεις. Οσο πιο δεξιά πηγαίνεις τόσο πιο πολλές γνώσεις θα αποκτήσεις- (Γηράσκω αεί διδασκόμενος)