Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης για την Παλιά Πόλη

Η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος για τη Διαχείριση της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013, στις 11 το πρωί, στην συνεδριακή αίθουσα στο Φαληράκι (Πύλη...
Αγίου Νικολάου), μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής, Δήμαρχου Κέρκυρας Γιάννη Τρεπεκλή.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται τα εξής θέματα:
  1. Έναρξη των εργασιών από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης.
  2. Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης του Φορέα για την Διαχείριση της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας.
  3. Απόφαση Συγκρότησης Νομικού Συμβουλίου.
  4. Απόφαση Σύστασης Ομάδας Εργασίας Διαχείρισης Οικονομικών Θεμάτων και Σύνταξης Προϋπολογισμού έτους 2013.
  5. Ορισμός υπευθύνου για την οικονομική διαχείριση των πόρων του προγράμματος.
  6. Ενημέρωση για τις μέχρι σήμερα υλοποιημένες δράσεις συμβαλλομένων φορέων στα πλαίσια Εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης.
  7. Συζήτηση και Αξιολόγηση κατευθύνσεων και δράσεων που θα συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό έτους 2013.

Υπενθυμίζεται ότι στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν με εκπροσώπους τους οι εξής φορείς: Δήμος Κέρκυρας, Υπουργείο Πολιτισμού, ΤΑΠ, ΥΠΕΚΑ,  Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ΤΕΕ Τμήμα Κέρκυρας και Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.