Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,  ΣΑΣ ΚΑΛΩ  σε Συνεδρίαση (4η/2013) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στη Συνεδριακή Αίθουσα στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό την 12η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα...
κατωτέρω θέματα :
-Ανακοινώσεις.
 -Πέντε επίκαιρες προφορικές ερωτήσεις, μία από κάθε Παράταξη της Μειοψηφίας και μία από Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας.
 -Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κέρκυρας ετών 2012-2014 (Εισηγητές : κ. Δήμαρχος – κ. Γ. Πανταζής).
 -Λήψη Αποφάσεως περί κηρύξεως της αναδόχου Εταιρείας «ΚΕΡΑΥΝΟΣ Ε.Π.Ε.» ως έκπτωτης από το έργο τοποθέτησης υπαίθριας διαφήμισης στα όρια του πρώην Δήμου Κερκυραίων (Εισηγητής : κ. Θ. Τσιμπούλη).
 -Έγκριση μετακινήσεων Αιρετών και Υπηρεσιακών Παραγόντων του Δήμου Κέρκυρας για Δημοτικές Υποθέσεις (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,  ΣΑΣ ΚΑΛΩ σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στη Συνεδριακή Αίθουσα στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό την 13η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως σε ένα και μοναδικό θέμα:
Ενημέρωση και συζήτηση περί των εξελίξεων στο θέμα της εκποίησης του Ερημίτη ( Εισηγητής : κ. Γ. Πανταζής).
 Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, με αφορμή την ανακοίνωση πώλησής του σε ιδιώτη.