Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Νέος Περιφερειακός Διοικητής της Πυροσβεστικής

Ανακοινώνεται ότι, από 16 Φεβρουαρίου 2013 καθήκοντα Διοικητού Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιονίων Νήσων, ανέλαβε ο...
 Αρχιπύραρχος Καρατζιάς Ιωάννης του Θεοδώρου.
Ο ανωτέρω μετατέθηκε στην Κέρκυρα, λόγω προαγωγής του στον βαθμό του Αρχιπυράρχου, από την πόλη της Τριπόλεως, όπου υπηρετούσε ως Διοικητής της εκεί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Ο μέχρι πρότινος  Διοικητής της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ιονίων Νήσων Αρχιπύραρχος Μπίκας Γεώργιος του Κων/νου, προήχθη στον βαθμό του Υποστρατήγου (Π.Σ.) και αποστρατεύθηκε από τις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος ως Ευδοκίμως τερματίσας την σταδιοδρομία του.