Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Στο ΕΣΠΑ η κατασκευή του Σχολικού Κέντρου Βραγκανιώτικων Δ.Ε. Μελιτειέων Κέρκυρας

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» εντάχτηκε, με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, η κατασκευή του Σχολικού Κέντρου Βραγκανιώτικων Δ.Ε. Μελιτειέων Κέρκυρας.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, η χρηματοδότηση ανέρχεται σε 4.445.000 ευρώ και αφορά:
Α. Κατασκευή διώροφου κτηρίου με συνολική δόμηση 2.041,78 τ.μ.
Β. Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας.

  Κατά τη διάρκεια υπογραφής της ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ παραβρέθηκαν,...
εκτός του Προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής, Πέτρου Οικονόμου, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Σχολικού Κέντρου Μελιτειέων, Γιώργος Κουλούρης, ο Αντιπρόεδρος, Μίλτος Γαστεράτος, η Γραμματέας, Σοφία Καρύδη και ο πρώην Διευθυντής του Σχολικού Κέντρου, Σπύρος Λαβράνος, οι οποίοι ευχαρίστησαν τον Περιφερειάρχη για την υλοποίηση ενός οράματος που γονείς και μαθητές είχαν σχεδιάσει εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα.