Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΣΑ:Γιατί έκλεισαν τα δημόσια ΚΤΕΟ της Περιφέρειας κ. Σπύρου;

Όπως πληροφορηθήκαμε, από 1/1/2013 και σε εφαρμογή σχετικής νομοθετικής ρύθμισης του 2012, τα δημόσια ΚΤΕΟ που δεν έχουν πιστοποιηθεί (ISO) παύουν να λειτουργούν!
 Έτσι τα μεν ΙΧ αυτοκίνητα θα προσφεύγουν αναγκαστικά στα ιδιωτικά....
ΚΤΕΟ, τα δε επαγγελματικά, και τα Δ.Χ. φορτηγά και λεωφορεία, θα πρέπει να μετακινούνται σε άλλες περιοχές προκειμένου να εξυπηρετηθούν!
 Ερωτάσθε:

ü  Γιατί δεν προχωρήσατε στην έγκαιρη πιστοποίηση των δημόσιων ΚΤΕΟ της Περιφέρειας ώστε να μην κλείσουν;

ü  Τι ενέργειες έχετε κάνει ώστε να αποσοβηθεί το οριστικό κλείσιμό τους;

ü  Γιατί, αφού δεν μπορέσατε να πιστοποιήσετε τα ΚΤΕΟ εντός του καθορισμένου χρόνου, δεν ζητήσατε μέσω της ΕΝ.ΠΕ. παράταση του χρόνου λειτουργίας; Η παράλειψή σας αυτή δεν πριμοδοτεί αντικειμενικά τα ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος των συμφερόντων του δημοσίου;

ü  Με την ευκαιρία, παρακαλώ να μας παρουσιάσετε τον κύκλο εργασιών που είχαν τα δημόσια ΚΤΕΟ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, τα τρία τελευταία χρόνια, ώστε να λάβουμε γνώση της δραστηριότητας τους.


Αργοστόλι, 08/01/2013                                               Θεόδωρος Γαλιατσάτος
                                                                                    Περιφερειακός Σύμβουλος
                                                                                    Επικεφαλής ΑΝ.Α.Σ.Α.