Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Επιστολή Ραιδεστινού προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου: Τι εννοείτε;;;;

ΕΜΠΡΟΣ μ' εσένα, για την Κέρκυρα
Δημοτική Παράταξη Δήμου Κέρκυρας

Προς
Τον Πρόεδρο της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Κοιν: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμαρχο Κέρκυρας
ΜΜΕ Κέρκυρας

Κύριε πρόεδρε,
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 29/10/2012 εισηγηθήκατε, ως πρόεδρος της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, είτε την παραπομπή στη δικαιοσύνη, είτε τη διαγραφή χρεών δημοτών ή επιχειρήσεων προς το...
 Δήμο Κέρκυρας.
Παραδόξως, η εισήγησή σας δεν ανέφερε ούτε το ύψος του χρέους, ούτε το λόγο του χρέους και ακόμα περισσότερο τους λόγους παραγραφής του.
Στην ερώτησή μας για το ύψος των χρεών και τους λόγους διαγραφής ή παραπομπής, αρνηθήκατε να απαντήσετε.
Παρακαλώ να μας απαντήσετε  στα παρακάτω:
1.    Ποιο είναι το ποσό διαγραφής για κάθε περίπτωση, σε τι οφείλεται και για ποιο λόγο διεγράφη;
2.    Οι οφειλέτες των οποίων διαγράφηκε η οφειλή, έχουν και στο παρελθόν τύχει παρόμοιας ευεργετικής απόφασης;
3.    Οι οφειλέτες αυτοί έχουν και άλλες οφειλές προς το Δήμο, και αν ναι πόσες;

Για τη Δημοτική Παράταξη

Ραιδεστινός Γιώργος, Δημοτικός Σύμβουλος