Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Εκλέχτηκε η νέα Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Για την εκλογή των τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής έγιναν τρεις ψηφοφορίες, καθώς απαιτούνταν για την εκλογή τους η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου.
  Από την πρώτη ψηφοφορία εκλέχτηκαν τακτικά μέλη:...
  Από την πλειοψηφία: Μόσχου Αιμιλία, με 31 ψήφους, Καρύδης Δημήτρης, με 30 ψήφους, Γρουζή Τζόγια με 26 ψήφους, ενώ από τη μειοψηφία δεν εκλέχτηκε κανείς.
  Στη δεύτερη ψηφοφορία εκλέχτηκαν: Από την πλειοψηφία ο Δημοσθένης Σκληρός, με 24 ψήφους και από τη μειοψηφία ο Γιάννης Κορφιάτης («Λαϊκή Συσπείρωση»), με 22 ψήφους.    
  Στην τρίτη ψηφοφορία εκλέχτηκε ο Δημήτρης Πουλιέζος («Επτανησιακή Αναγέννηση») με 19 ψήφους.                    

Εκλογή αναπληρωματικών μελών

  Ως αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εκλέχτηκαν οι:
Καββαδά Μαρία με 22 ψήφους, Κοντός Βασίλης με 20 ψήφους, Μακρή Αμαλία με 23 ψήφους, Μπάστας Βασίλης με 19 ψήφους, Κλουδάς Δημήτριος με 20 ψήφους και Φόρτες Γεράσιμος με 23 ψήφους.