Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Ημερίδα για τη νησιωτική πολιτική από τη ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του ΥΠΑΝ

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου διοργανώνει αυτή τη Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου, ημερίδα με θέμα: «Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωμένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την...
Περίοδο 2014 – 2020», στο συνεδριακό κέντρο του ΟΛΠ, στον Πειραιά. Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου.

09:00 – 09:30      Προσέλευση – Εγγραφές
09:30 – 10:00      Μουσουρούλης Κωστής, Υπουργός Ναυτιλίας & Αιγαίου: Παρουσίαση                                                 της Ολοκληρωμένης Νησιωτικής Πολιτικής του ΥΝΑ
10:00 – 10:30      Σπιλάνης Γιάννης, Γ.Γ. Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής: Παρουσίαση                                    Σχεδίου Στρατηγικής και Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΓΓΑΙΝΠ

                                                Ενότητα 1: Αναπτυξιακές Δράσεις – Ποιοτικά Νησιά
10:30 – 10:45    Γιαννούσης Γιώργος, Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξη   (ΕΣΠΑ) Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
10:45 – 11:00      Κορασίδης Μόσχος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Αγροτικής
                                Ανάπτυξης & Τροφίμων
11:00 – 11:15      Πυργιώτης Ιωάννης, Γενικός Γραμματέας Τουριστικών Υποδομών &                                       Επενδύσεων Υπουργείου Τουρισμού (tbc)

11:15 – 11:30      Διάλειμμα για Καφέ

                                                Ενότητα 2: Περιβάλλον & Πολιτισμός – Πράσινα Νησιά
11:30 – 11:45      Ευαγγελίδου Μάρω, Γενική Γραμματέας Υπουργείου Περιβάλλοντος                                    Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
11:45 – 12:00      Μενδώνη Λίνα, Γενική Γραμματέας Πολιτισμού, Υπουργείου Παιδείας,                                                Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού

                                                Ενότητα 3: Εργασία, Κοινωνία, Θεσμοί – Νησιά Ίσων Ευκαιριών
                             12:00 – 12:15     Δαλλαπόρτα Άννα, Γενική Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων
                                                           Πόρων Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας            
12:15 – 12:30      Καραντζόλα Ελένη, Γενική Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης Υπουργείου                                                Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού
12:30 – 12:45      Ιωαννίδης Γιάννης, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών
12:45 – 14:45      Τοποθετήσεις – παρεμβάσεις των συμμετεχόντων: Γενικοί Γραμματείς                                                 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι, Πρόεδροι                                   Επιμελητηρίων και λοιποί Εκπρόσωποι Φορέων

14:45 – 15:15      Διάλειμμα για Ελαφρύ Γεύμα – Καφέ

15:15 – 17:00      Στρογγυλό Τραπέζι: Συζήτηση των προτάσεων που κατατέθηκαν από                                   τους φορείς, καθορισμός προτεραιοτήτων, προγραμματισμός δράσης