Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Απρίλιο το 19ο Συνέδριο του ΚΚΕ

Το 19ο Συνέδριο του ΚΚΕ θα πραγματοποιηθεί από τις 11 ως τις 14 Απρίλη του 2013. Το Συνέδριο γίνεται σε συνθήκες βαθιάς και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που επεκτείνεται και συγχρονίζεται σε όλη την Ε.Ε και χτυπά ισχυρές καπιταλιστικές οικονομίες. Γι’ αυτό το λόγο αποκτά αντικειμενικά ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΗΜΑΣΙΑ. Οι ανταγωνισμοί μεταξύ των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων οξύνονται στο έπακρο και αποτελούν τη βάση νέου κύκλου ιμπεριαλιστικών πολέμων. Οι θέσεις της ΚΕ για το 19ο Συνέδριο, ο χαρακτήρας...
του (θα συζητηθεί το πρόγραμμα του Κόμματος), σε συνθήκες που ωριμάζουν μεγάλης κλίμακας συγκρούσεις, θα ασκήσει επίδραση στην πορεία του επαναστατικού κινήματος για τα επόμενα κρίσιμα χρόνια.
     Πρώτος μεγάλος σταθμός στην προσυνεδριακή διαδικασία είναι η δημοσίευση των θέσεων στον Ριζοσπάστη την Κυριακή 9 του Δεκέμβρη.
     Καλούμε τους εργαζόμενους, τους νέους, τις γυναίκες να αγοράσουν το Ριζοσπάστη με τις Θέσεις, να τις μελετήσουν και να συμμετάσχουν στο δημόσιο προσυνεδριακό διάλογο, που θα ξεκινήσει λίγες μέρες μετά τη δημοσίευση τους.