Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Από το πρωί το Μαράσλειο σε κλοιό εργαζομένων και η πόρτα του Σαν Τζιάκομο κλειστή....