Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Στο ΣτΕ κατά της συγχώνευσης των ΔΟΥ 15 νησιωτικοί Δήμοι

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας ΣτΕ προσέφυγαν 15 νησιωτικοί Δήμοι ζητώντας να ακυρωθεί ως αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση και στο Σύνταγμα, αλλά και ως παράνομη η από 19.10.2012 υπουργική απόφαση με την οποία ανακαλείται η λειτουργία ή επέρχεται η συγχώνευση ορισμένων ΔΟΥ ανά την Ελλάδα.Ειδικότερα,... οι Δήμοι υπογραμμίζουν ότι η υπουργική απόφαση με την οποία καταργούνται ή συγχωνεύονται ΔΟΥ είναι αντίθετοι σε πλειάδα διατάξεων του Συντάγματος, όπως τα άρθρα 4, 25, 101 και 106.

Όπως υποστηρίζουν, σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 43 του Συντάγματος, για παρόμοια θέματα πρέπει να εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα και όχι υπουργική απόφαση όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση.


Ακόμη, επισημαίνουν ότι παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 Συντάγματος) και της ισότητας (άρθρο 4 Συντάγματος), αλλά και .... το άρθρο 106 του συνταγματικού χάρτη για την προστασία του γενικού συμφέροντος.

Παράλληλα, τονίζουν ότι παραβιάζεται το άρθρο 101 παράγραφος 4 του Συντάγματος το οποίο προστατεύει τη «νησιωτικότητα» καθώς υπάρχουν δυσκολίες στις μετακινήσεις των κατοίκων των νησιών.

Επιπλέον, η συγχώνευση παραβιάζει και το άρθρο 170 της ενοποιημένης συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επίμαχο Ευρωπαϊκό άρθρο αναφέρει ότι «στα πλαίσια συστήματος ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών η δράση της Ένωσης αποσκοπεί στην προώθηση της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας των εθνικών δικτύων, καθώς και της πρόσβασης στα δίκτυα αυτά και λαμβάνει ειδικότερα υπόψη την ανάγκη να συνδεθούν οι νησιωτικές, οι μεσόγειες και οι περιφερειακές περιοχές με τις κεντρικές περιοχές της Ένωσης».

Οι 15 Δήμοι που προσέφυγαν στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είναι της Θήρας, Ανδρου, Σκοπέλου, Τήνου, Κέας, Παξών, Ιθάκης, Λέρου, Καρπάθου, Ικαρίας, Ληψών, Πάτμου, Λέσβου, Λήμνου και της Καλύμνου. Ο τελευταίος δήμος έχει καταθέσει και αίτηση αναστολής.