Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Φθινοπωρινή Συνέλευση του Εθελοντικού Δικτύου Κέρκυρας

Η φθινοπωρινή Συνέλευση του Εθελοντικού Δικτύου Κέρκυρας ορίζεται για την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου στις 20:30 στο προσκοπείο (Φαληράκι) Για τη συνέλευση έχει προταθεί η ακόλουθη ατζέντα συζήτησης:
1. Διερεύνηση εξεύρεσης υπευθύνου διαχειριστή της ιστοσελίδας Δικτύου....
  2. Διοργάνωση εκδήλωσης μεγάλης εμβέλειας για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού στις 5 Δεκεμβρίου με βάση τις οδηγές γραμμές για το τρέχον Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών (http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=el&catId=970).
- Πρόταση Α (τίτλος εργασίας): «Internet για την 3η ηλικία» [Περιγραφή: Δράση δρόμου για ενημέρωση σε σχέση με την ενεργό γήρανση και προώθηση της εκδήλωσης - τρίωρη εκδήλωση (1 ώρα θεωρία με τη μορφή εκλαικευμένης διάλεξης & 2 ώρες εργαστήριο αναφορικά με την πλοήγηση στο διαδίκτυο, την ηλεκτρονική αλληλογραφία και διαδικτυακά προγράμματα επικοινωνίας π.χ. Skype) για ομάδα τουλάχιστον 20 ατόμων σε αίθουσα με ασύρματο internet / Βαθμός δυσκολίας: Μεγάλος (απαιτείται η ενασχόληση ενός ατόμου από κάθε φορέα, επικοινωνία με συναφείς προς τη δράση φορείς όπως το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -Europe Direct- της Π.Ι.Ν. (έχει γίνει προκαταρκτική συζήτηση), την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (έχει γίνει προκαταρκτική συζήτηση), το ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ κά.)
-Πρόταση Β (τίτλος εργασίας): «Επειδή δεν ξέρεις πότε θα σου χτυπήσει την πόρτα!» [Περιγραφή: Δράση δρόμου (ως Α), Διαδραστική εκδήλωση συζήτησης και προβληματισμού αναφορικά με την κοινωνιολογική προσέγγιση του καρκίνου πάνω σε θέματα που απορρέουν από την οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον, το εργασιακό περιβάλλον, το κρατικό/προνοιακό περιβάλλον κά., διάρκεια 2 ώρες, 3 εισηγητές & ένας συντονιστής, Βαθμός δυσκολίας: Μεγάλος (απαιτείται η σύνθεση ολιγομελούς επιτροπής, επικοινωνία με το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ -Europe Direct- της Π.Ι.Ν. (έχει γίνει προκαταρκτική συζήτηση) και εξεύρεση συντονιστή, εισηγητών και αίθουσας]
- Πρόταση Γ: Δράση δρόμου (ως Α) και επίσκεψη στο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου Κέρκυρας για μια κατάλληλα προετοιμασμένη ενημερωτική συνάντηση με ηλικιωμένους.
3. Προτάσεις για περαιτέρω εκδηλώσεις
4. Κοινές εκδηλώσεις φορέων - μελών
5. Εισδοχή νέων φορέων - μελών
6. Ανακοινώσεις φορέων - μελών