Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2012

Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα: Σοβαρές ελλείψεις και μεγάλα προβλήματα στις Υπηρεσίες και τα Κλιμάκια Πυροσβεστικής του νομού Κέρκυρας.

Η γενική κατάσταση του Πυροσβεστικού Σώματος, καθορίζεται από την πολιτική βούληση και τις πολιτικές αποφάσεις της Κυβέρνησης. Η ουσία των προβλημάτων, βρίσκεται στη δημιουργία εργαζομένων τριών ταχυτήτων –μόνιμων/πενταετών/εποχικών– με διαφορετικό μισθολόγιο. Ειδικά στην Κέρκυρα, οι μόνιμοι αποτελούν το 50% περίπου του Σώματος και οι μισθοδοτικές εκκρεμότητες...
δεν φαίνεται να διευθετούνται. Συνεχής είναι η υπόμνηση των εργαζομένων, για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών και την πληρωμή των χιλιάδων ωρών πρόσθετων υπηρεσιών (ρεπό), που τους οφείλονται. Επίσης διαρκής είναι η υπόμνηση, ότι οι ώρες υπερεργασίας δεν μπορεί να χρεώνονται σαν ρεπό αργίας. Το δε καθεστώς υποχρηματοδότησης της Υπηρεσίας, γεννά σοβαρές ελλείψεις και στις υλικοτεχνικές υποδομές. Κοινή λοιπόν εκτίμηση, τόσο των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων όσο και των πολιτών, είναι η εγκατάλειψη του Πυροσβεστικού Σώματος, στο νομό της Κέρκυρας.
Πιο συγκεκριμένα:
- Ο 1ος Πυροσβεστικός Σταθμός Κέρκυρας, έχει οργανική δύναμη 65 μονίμων υπαλλήλων και σήμερα εργάζονται μόνο 34, εκ των οποίων οι 2 είναι αποσπασμένοι. Το κτίριο είναι παλιό με προβλήματα ασφάλειας, στατικότητας και υγιεινής. Στο υπόγειο του κτιρίου, υπάρχει μικρό πηγάδι που καταλήγουν όμβρια και όχι μόνο ύδατα, ενώ στο δεύτερο όροφο τα νερά της βροχής πλημμυρίζουν τους χώρους. Τα δε οχήματα, σχεδόν τα μισά, βρίσκονται μόνιμα εκτεθειμένα στο δρόμο και δεν στεγάζονται. Όσον αφορά την επιχειρησιακή ετοιμότητα, αυτή περιορίζεται από την εντελώς ακατάλληλη θέση του Σταθμού. Λόγω έλλειψης ειδικών οχημάτων, η προσπέλαση και η προσέγγιση στο κέντρο της Κέρκυρας (καντούνια), είναι αδύνατη. Αξίζει επίσης να τονιστεί, ο άκρως αυξημένος βαθμός κινδύνου από πλευράς πυροθερμικού φορτίου (παλιά ξύλινα σπίτια κλπ).
- Ο 2ος Πυροσβεστικός Σταθμός (Κρατικού Αερολιμένα) Α/Δ Κέρκυρας, έχει οργανική δύναμη 35 μονίμων υπαλλήλων και σήμερα εργάζονται μόνο 25, εκ των οποίων οι 2 είναι αποσπασμένοι. Βρίσκεται σε εντελώς ακατάλληλη για την επιχειρησιακή ετοιμότητα θέση (στην άκρη και όχι στο κέντρο του αεροδιαδρόμου) και οριακά κρατιέται στην έβδομη κατηγορία πυρασφάλειας. Οι υλικοτεχνικές ανάγκες του κτιρίου, καλύπτονται από την οικειοθελή προσπάθεια των υπαλλήλων και από δωρεές διαφόρων φορέων.
- Τα Πυροσβεστικά Κλιμάκια Θιναλίου και Αργυράδων, έχουν οργανική δύναμη 17 μονίμων υπαλλήλων αντίστοιχα και σήμερα εργάζονται μόνο 13 στο κάθε ένα. Καλούνται να καλύψουν μεγάλες ανάγκες σε τεράστιες αποστάσεις και εκτός από τα τροχαία ατυχήματα, τις παροχές βοήθειας, τις αστικές πυρκαγιές, έχουν να αντιμετωπίσουν και τα συμβάντα των δασικών πυρκαγιών. Για όλα αυτά, η υπάρχουσα δύναμη του μόνιμου προσωπικού, δεν αρκεί. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών και τα λοιπά υποσυστήματα, έχουν αδικαιολόγητα απενεργοποιηθεί, με αποτέλεσμα την ελλιπή λειτουργία του Κέντρου Ασύρματης Επικοινωνίας. Η ενεργοποίησή του, θεωρούμε πως θα έχει μηδαμινό κόστος.
- Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Παξών, έχει οργανική δύναμη 17 μονίμων υπαλλήλων και σήμερα εργάζονται μόνο 11. Τα πυροσβεστικά οχήματα δεν στεγάζονται πουθενά και η θέση του προϊστάμενου είναι κενή από Αξιωματικό ή έστω Υπαξιωματικό! Χρέη προϊσταμένου, εκτελεί πυροσβέστης.
- Το κλιμάκιο αεροπυρόσβεσης (ΜΑΕΔΥ), διαθέτει αεροσκάφη μόνο τύπου PZL, τα οποία υστερούν κατά πολύ στην κατάσβεση πυρκαγιάς (ευάλωτα στους ανέμους, χρονοβόρος ανεφοδιασμός κλπ) σε σχέση με τα ελικόπτερα ή τα Canadair.
Με δεδομένα:
1. Ότι η περιοχή ευθύνης της Διοίκησης Π.Υ. Νομού Κέρκυρας, χαρακτηρίζεται από άποψη δασών και δασικών εκτάσεων, ως επικίνδυνη (ΠΔ. 575/1980), άρα χρίζει μεγαλύτερου προσωπικού και τεχνικού δυναμικού.
2. Ότι το κτίριο του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού Κέρκυρας επείγει να αντικατασταθεί, ο 2ος Πυροσβεστικός Σταθμός (Κρατικού Αερολιμένα) Α/Δ Κέρκυρας επείγει να αναβαθμιστεί σε σταθμό Β’ Τάξης, τα Κλιμάκια Θιναλίου, Αργυράδων και Παξών επείγει να αναβαθμιστούν σε σταθμοί Δ’ Τάξης.
3. Την απουσία Λιμενικού Σταθμού Πυρόσβεσης.
4. Τη διαιώνιση του καθεστώτος των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και των εργαζομένων τριών ταχυτήτων.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:
1. Τι άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει, για την πλήρη στελέχωση της Υπηρεσίας με μόνιμους υπαλλήλους, σύμφωνα με την οργανική δύναμη των Σταθμών και των Κλιμακίων;
2. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί, για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών και των λοιπών μισθοδοτικών εκκρεμοτήτων;
3. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί, για την αναβάθμιση όλων των Σταθμών - Κλιμακίων και τη δημιουργία νέου σύγχρονου λειτουργικού Σταθμού στην πόλη της Κέρκυρας;
4. Τι άμεσα μέτρα θα λάβει, για τη δημιουργία Λιμενικού Σταθμού Πυρόσβεσης;
5. Τι άμεσα μέτρα θα λάβει, για τη μόνιμη εγκατάσταση πυροσβεστικού ελικοπτέρου ή αεροσκαφών Canadair και τη μόνιμη εγκατάσταση ειδικών οχημάτων για το κέντρο της πόλης;
Οι ερωτώντες βουλευτές
Στέφανος Σαμοΐλης
Δημήτρης Τσουκαλάς
Μαρία Διακάκη
Στάθης Παναγούλης