Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

Δημοπρατείται το υποέργο διασφάλισης κυκλοφοριακής ικανότητας στο έργο της παράκαμψης Αυλιωτών Κέρκυρας

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, υπέγραψε σήμερα – παρουσία και του Προϊσταμένου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της ΠΙΝ, Πέτρου Οικονόμου - τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης για τη δημοπράτηση του Υποέργου: «Διασφάλιση κυκλοφοριακής ικανότητας», που αφορά στο έργο: «Παράκαμψη...
Αυλιωτών Κέρκυρας».
Πρόκειται για συμπληρωματικό, ως προς την αρχική εργολαβία, έργο και έχει προϋπολογισμό 720.000 ευρώ.
Με τη δημοπράτηση και την κατασκευή του υποέργου αυτού, όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης, θα ολοκληρωθεί το σύνολο της παράκαμψης των Αυλιωτών.