Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας την Παρασκευή  14/ 09/ 2012 και ώρα 10:00, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: Κέρκυρα – Σαμάρα 13,  Κεφαλληνία – Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, Ζάκυνθος – 21ης Μαΐου και Λευκάδα – Αντ. Τζεβελέκη, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:...
Θέμα 1ο: Επικύρωση του 22oυ/04-09-2012 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Θέμα 2o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 3o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο αναπληρωτής Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Κουνιάκης Φίλιππος

Θέμα 4o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 5o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγητής: Ο  Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος ΚουρήςΘέμα 6o: Έγκριση  πρακτικού  άγονης  δημοπρασίας  και  λήψης  απόφασης  διενέργειας  δημοπράτησης  σε  νέα  ημερομηνία  του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ», προϋπολογισμού  70.000,00€, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 7o: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Οδική Ασφάλεια – Τοπικές Βελτιώσεις Οδικού Δικτύου Ιθάκης»,  προϋπολογισμού 150.000,00€  με ΦΠΑ, Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 8o: Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τις ανάγκες του Έργου Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Β΄ Εξάμηνο 2012, σύμφωνα με τα ορισθέντα στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α).
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ευαγγελία Παπικινού

Θέμα 9o: Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για τις ανάγκες των έργων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου ‘Ευρωπαϊκή Εδαφική συνεργασία’, σύμφωνα με τα ορισθέντα στο άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α).
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ευαγγελία Παπικινού

Θέμα 10o: Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια της συμμετοχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στις τουριστικές εκθέσεις 1) PHILOXENIA Θεσσαλονίκης 2012, 2) WORLD TRAVEL MARKET Λονδίνου 2012, που θα πραγματοποιηθούν από 01/09/2012 έως 31/12/2012, στο πλαίσιο  του 1ου υποέργου με τίτλο «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ» της  πράξης «TOYΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ  Β ’ΕΞΑΜ. 2012», με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ευαγγελία Παπικινού

Παρακαλείστε σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής (κ. Ειρήνη Διαμάντη) στο τηλέφωνο 26613 62190.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟIK. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                          
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1.Γρουζή Τζόγια                                                     
2.Μόσχου Αιμιλία                                                ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΠΥΡΟΥ                                                          
3.Λούβρου Αλίκη                                                    
4.Μηλιώτης Νικόλαος                                     
5.Φόρτες Γεράσιμος                                                      
6.Κορφιάτης Ιωάννης                                                            
                         
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:                              
1.Σκληρός Δημοσθένης                                      
2.Τσίπης Φώτιος                                                               
3.Μακρή Αμαλία                                                 
4.Μπάστας Βασίλειος                                          
5.Βλάχος Σωτήριος
6.Πουλιέζος Δημήτριος