Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2012

Μπορείτε να απαντήσετε στα παρακάτω;;;

Μήπως μπορείτε να προβλέψετε κάτι από τα παρακάτω:...
 
1. Θα μείνουμε στο ευρώ μέχρι το 2016;
2. Θα μας οδηγήσουν σε χροκωπία μέχρι το 2016;
3. Η εφαρμογή του μνημονίου θα σώσει τη χώρα από τη χρεοκωπία μέχρι το 2016 ή όχι;
4. Θα έχουμε ένα νόμισμα το ευρώ ή δύο νομίσματα μέχρι το 2016;
5.Η μη εφαρμογή του μνημονίου βοηθά το λαό και τη χώρα ή τη βλάπτει;
6.Πόσοι θα είναι οι φτωχοί το 2016;
7. Μπορείτε να προβλέψετε πότε θα γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές;
8.Η κυβέρνησή σας θα σώσει τη χώρα ή θα την αποτελειώσει;
9. Η χώρα αντέχει ή έχει καταστραφεί; Αν αντέχει πόσο θα σηυνεχιστεί αυτή κατάσταση; Αν έχει καταστραφεί θα λογοδοτήσει κανείς; Θα φταίει κάποιος/κάποιοι; Θα πάνε φυλακή; Τι προβλέπετε;