Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012

Πιθανός τίτλος φωτογραφίας: Η Χίος ευχαριστεί την κυβέρνηση της φωτιάς και της καταστροφής