Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012

Δράση του κοινωνικού δικτύου "Μπουτσούνι"- Χαριστικό και ανταλλακτικό παζάρι

Πραγματοποιείται την Κυριακή, 26 Αυγούστου 2012, το 2ο Ανταλλακτικό και Χαριστικό Παζάρι του Δικτύου ΤΕΜ Κέρκυρας ΜΠΟΥΤΣΟΥΝΙ στο γρασίδι της Πάνω Πλατείας και ώρες 6 μμ. – 10 μμ.
Αν έχεις κάτι που δεν το χρειάζεσαι, φέρε το, αρκεί να είναι σε καλή κατάσταση. Κάποιος άλλος μπορεί να το έχει ανάγκη. Μπορείς να το ανταλλάξεις με...
«Μπουτσούνια» ή απλά να το χαρίσεις.

Λίγα λόγια για το Δίκτυο

Το Μπουτσούνι είναι μια ένωση φίλων που ανταλλάσσουν προϊόντα και υπηρεσίες μεταξύ τους χωρίς χρήματα, αλλά με μια τοπική εναλλακτική μονάδα μέτρησης, το «Μπουτσούνι». Έχοντας ένα λογαριασμό σε μια βάση δεδομένων στο διαδίκτυο, μπορεί ο καθένας να ανταλλάσσει προϊόντα και υπηρεσίες με άλλα μέλη και να ‘αμοίβεται’ ή να ‘πληρώνει’ σε «Μπουτσούνια». Η κάθε συναλλαγή καταγράφεται και ο κάθε λογαριασμός χρεώνεται ή πιστώνεται μέχρι ένα ορισμένο όριο. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η συσσώρευση κέρδους, αφενός, αλλά και η υπερχρέωση, αφετέρου.

Παράλληλη δράση κάποιων μελών αφορά και στην συλλογική καλλιέργεια γης, σε κτήματα που προσφέρονται στο Μπουτσούνι από τους ιδιοκτήτες τους για το σκοπό αυτό και για κατανάλωση των παραγόμενων προϊόντων μέσα στο ίδιο το Δίκτυο.

Η επιθυμία μας να καλύψουμε καθημερινές ανάγκες μας μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο συρρίκνωσης των εισοδημάτων μας, αλλά και η πεποίθησή μας ότι οι άνθρωποι είναι δυνατόν να ζήσουν χωρίς απαραίτητο μέσο το χρήμα αλλά και να αναπτύξουν πιο φιλικές και ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ τους, ήταν οι βασικοί λόγοι που μας οδήγησαν στη δημιουργία του Μπουτσουνιού.

Φιλοδοξία μας είναι η δημιουργία μιας τοπικής, παράλληλης οικονομίας που δεν θέλει τον άνθρωπο υποχείριο του χρήματος.
Μπούσουλάς μας η Αλληλεγγύη και η Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια.

Μέλη μπορούν να γίνουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού, και όχι μόνο.

Πληροφορίες στον ιστότοπο: www.mpoutsouni.gr και στα τηλέφωνα:
Ελένη Μακροζωνάρη 6948570549
Δαλιδά Μεσσιάν 6976697719
Χριστίνα Καλλίνικου 6948747022