Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012

Την Τετάρτη 22 Αυγούστου αρχίζουν οι ψεκασμοί

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας ανακοινώνεται ότι από τις 22 Αυγούστου ημέρα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί δολωματικός από εδάφους ψεκασμός για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις παρακάτω περιοχές :...
1. Δημοτική Ενότητα Μελιτειέων ( Δ.Κ. Αγ Ματθαίου , Τ.Κ. Βουνιατάδων ,
Τ.Κ. Μωραιτίκων ).
2. Δημοτική Ενότητα Παλαιοκαστριτών (Δ.Κ. Λιαπάδων,Τ.Κ. Γαρδελάδων ).
3. Δημοτική Ενότητα Παρελίων (πλην Τ.Κ. Κανακάδων . Τ.Κ. Άφρας) .
4. Δημοτική Ενότητα Λευκιμμαίων ( πλην Τ.Κ. Βιταλάδων ).
5. Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων (περιοχές Κοντόκαλι , Γουβιά , Κυρά
Χρυσικού , Τεμπλόνι , Ποταμός και Τ.Κ. Ευρωπούλων )
6. Δημοτική Ενότητα Εσπερίων ( Δ.Κ. Αυλιωτών , Τ.Κ. Καββαλουρίου) .
7. Δημοτική Ενότητα Αχιλλείων (Τ.Κ. Κουραμάδων ) .
8. Δημοτική Ενότητα Κορισσίων ( Δ.Κ. Περιβολίου )
9. Τ. Κοινότητα Ερείκουσας .
10. Τ. Κοινότητα Οθωνών .
11. Τ. Κοινότητα Μαθράκι .
Παρακαλούνται οι ελαιοπαραγωγοί που τα κτήματα τους ψεκάζονται να παρευρίσκονται κατά την διάρκεια των ψεκασμών στα ελαιοκτήματα τους , για την παρακολούθηση και υποβοήθηση των συνεργείων , επίσης όσα ελαιοκτήματα είναι περιφραγμένα ,τις ημέρες των ψεκασμών οι παραγωγοί θα πρέπει να τα έχουν ανοιχτά εφ΄ όσον επιθυμούν να ψεκασθούν .
Το ημερήσιο πρόγραμμα ψεκασμών θα τοιχοκολλείται στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων από τα συνεργεία ψεκασμών . Οι ψεκασμοί θα αναβάλλονται για την επόμενη ημέρα σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για τους ψεκασμούς ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο .
Η διάρκεια των ψεκασμών θα είναι περίπου 8 ημέρες .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2661-0-37000 , 2661-0- 46890 , 2661364711 .