Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

Εναρξη δακοκτονίας

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ( Δακοκτονίας ) της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας ανακοινώνεται ότι από τις 16 / 07 /2012 ημέρα Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί δολωματικός από εδάφους ψεκασμός για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις παρακάτω περιοχές :...

1. Δημοτική Ενότητα Μελιτειέων ( Δ.Κ. Αγ Ματθαίου , Τ.Κ. Βουνιατάδων ,
Τ.Κ. Μωραιτίκων ).
2. Δημοτική Ενότητα Παλαιοκαστριτών (Δ.Κ. Λιαπάδων,Τ.Κ. Γαρδελάδων ).
3. Δημοτική Ενότητα Παρελίων (πλην Τ.Κ. Κανακάδων . Τ.Κ. Άφρας) .
4. Δημοτική Ενότητα Λευκιμμαίων ( πλην Τ.Κ. Βιταλάδων ).
5. Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων (περιοχές Κοντόκαλι , Γουβιά , Κυρά
Χρυσικού , Τεμπλόνι , Ποταμός και Τ.Κ. Ευρωπούλων )
6. Δημοτική Ενότητα Εσπερίων ( Δ.Κ. Αυλιωτών , Τ.Κ. Καββαλουρίου) .
7. Δημοτική Ενότητα Αχιλλείων (Τ.Κ. Κουραμάδων ) .
8. Δημοτική Ενότητα Κορισσίων ( Δ.Κ. Περιβολίου )
9. Τ. Κοινότητα Ερείκουσας .
10. Τ. Κοινότητα Οθωνών .
11. Τ. Κοινότητα Μαθράκι .
Παρακαλούνται οι ελαιοπαραγωγοί που τα κτήματα τους ψεκάζονται να παρευρίσκονται κατά την διάρκεια των ψεκασμών στα ελαιοκτήματα τους , για την παρακολούθηση και υποβοήθηση των συνεργείων , επίσης όσα ελαιοκτήματα είναι περιφραγμένα ,τις ημέρες των ψεκασμών οι παραγωγοί θα πρέπει να τα έχουν ανοιχτά εφ΄όσον επιθυμούν να ψεκασθούν .
Το ημερήσιο πρόγραμμα ψεκασμών θα τοιχοκολλείται στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων από τα συνεργεία ψεκασμών . Οι ψεκασμοί θα αναβάλλονται για την επόμενη ημέρα σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για τους ψεκασμούς ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο .
Η διάρκεια των ψεκασμών θα είναι περίπου 8 ημέρες .
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2661-0-37000 , 2661-0- 46890 , 2661364711 .