Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

ΗΔ του Δημοτικού Συμβουλίου της Κέρκυρας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κέρκυρας στη Συνεδριακή Αίθουσα στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό την 23η Ιουλίου 2012, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19.30, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως στα κατωτέρω θέματα :....

1. Ανακοινώσεις.
2. Πέντε επίκαιρες προφορικές ερωτήσεις, μία από κάθε Παράταξη της Μειοψηφίας και μία από Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας.
3. Μία γραπτή ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου της Παρατάξεως «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Θ. Μάστορα προς τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κέρκυρας κ. Σ. Μωραίτη.
4. Συζήτηση επί των πεπραγμένων του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Κέρκυρας.
5. Έγκριση β’ τριμηνιαίας έκθεσης έτους 2012 οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Κέρκυρας. Έγκριση αναμορφωμένου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2012 και επικαιροποιημένου σχεδίου οικονομικής υποστήριξης.
6. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της μεταφοράς της περιουσίας και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Ύδρευσης π. Δήμου Παρελίων στη Δ.Ε.Υ.Α. Κέρκυρας.
7. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως υποβολής προτάσεως χρηματοδοτήσεως της πράξης ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.
8. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ.
9. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ.
10. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ.
11. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΓΩΝ.
12. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΧΩΡΟΕΠΙΣΚΟΠΩΝ).
13. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Δ. ΜΑΡΜΑΡΟΥ.
14. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «ΔΡΟΜΟΣ ΣΩΚΡΑΚΙ – ΤΡΟΥΜΠΕΤΑ».
15. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως 4ου Α.Π.Ε. του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΥΛΙΝΑΣ.
16. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως 2ου Α.Π.Ε. (μειωτικού & τελικού) του έργου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Δ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Κορισσίων.
17. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως 3ου Α.Π.Ε. του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ.
18. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως παρατάσεως προθεσμίας περαίωσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ.
19. Λήψη Αποφάσεως επί αιτήσεως παρατάσεως προθεσμίας του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ο.Π.Α.Α.Χ. (Ανάπλαση Οικισμού Σγουράδων – Ζυγού – Σωκρακίου).
20. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως παρατάσεως προθεσμίας της μελέτης ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ.
21. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως παρατάσεως προθεσμίας εκπόνησης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΕΡΓΩΝ.
22. Λήψη Αποφάσεως επί αιτήματος κ. ΤΑΤΙΑΝΗΣ ΑΓΑΘΟΥ για συμμετοχή του Δήμου Κέρκυρας στη δαπάνη επέκτασης δικτύου ΔΕΗ στη θέση «ΧΕΛΑΝΕΣ» Αγ. Ιωάννη Δ.Ε. Παρελίων Δήμου Κέρκυρας.
23. Λήψη Αποφάσεως περί παραλαβής της μελέτης με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ και συνημμένη τη ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ.
24. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με οικόπεδο εκτός οικισμού στη θέση ΤΣΑΡΟΥ ΒΙΡΟΥ ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 12-09-1964.
25. Λήψη Αποφάσεως περί τροποποιήσεως της προγραμματικής σύμβασης της πράξης «Εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο του Επιμελητηρίου Κέρκυρας».
26. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του τρόπου λειτουργίας του Λιμένος Αλίπας Κέρκυρας.
27. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του υπ. αριθμόν 1/01-03-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Κέρκυρας.
28. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του υπ. αριθμόν 2/22-05-2012 Πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Κέρκυρας.
29. Αναμορφώσεις Δημοτικού Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2012.
30. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως προσλήψεως προσωπικού για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους στο Δήμο Κέρκυρας.
31. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως δημιουργίας του ΠΑΡΚΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Κέρκυρας με το Δήμο Θεσσαλονίκης.
32. Γνωμοδότηση επί αιτήσεως κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΧΗ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην περιοχή Σιδάρι (ΜΙΜΟΖΑ) στη Δημοτική Ενότητα Εσπερίων Δήμου Κέρκυρας.
33. Γνωμοδότηση επί αιτήσεως κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΩΛΗ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στην περιοχή ΚΡΟΥΖΕΡΙ-ΝΗΣΑΚΙ στη Δημοτική Ενότητα Κασσωπαίων Δήμου Κέρκυρας.
34. Λήψη Αποφάσεως περί επιστροφής ποσού στην κ. ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΙΤΣΙΑΚΟΥ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
35. Λήψη Αποφάσεως περί επιστροφής ποσού στην εταιρεία ΦΑΙΑΞ ΑΕΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ GRECOTEL CORFU IMPERIAL ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
36. Λήψη Αποφάσεως περί επιστροφής ποσού στην εταιρεία MONTBAY INVESTMENTS L.T.D. ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
37. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως θέσης για την τοποθέτηση περιπτέρου από την κ. ΜΑΡΙΑ – ΑΝΝΑ ΝΟΒΑΚΟΥ.
38. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαγραφής οφειλής της εταιρείας ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΣΠ. & ΣΙΑ Ε.Ε. (Λουτρά Αγίου Νικολάου - Μπάνια Αλέκου).
39. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως καταβολής ποσού στους εκκαθαριστές της Αναπτυξιακής Επιχείρησης του π. Δήμου Κερκυραίων για την κάλυψη απαραίτητων λειτουργικών δαπανών για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της εκκαθάρισης.
40. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ. αριθμόν 8-15/15-05-2012 Αποφάσεως του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ με θέμα ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012.
41. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ. αριθμόν 9-14/26-06-2012 Αποφάσεως του Δ.Σ. του ΔΟΠΑΠ με θέμα ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012.
42. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως παραχώρησης αίθουσας π. Δημοτικού Σχολείου Μαθρακίου στον Εκπολιτιστικό Εξωραϊστικό Σύλλογο Μαθρακίου Ο ΔΙΑΠΟΛΟΣ.
43. Διόρθωση της υπ. αριθμόν 19-465/10-10-2011 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχωρήσεως των οχημάτων του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας.
44. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του οικονομικού απολογισμού Α’ εξαμήνου 2011 των συγχωνευθεισών Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας.
45. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του οικονομικού απολογισμού Β’ εξαμήνου έτους 2011 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας.
46. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του οικονομικού απολογισμού Β’ εξαμήνου έτους 2011 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας.
47. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως καταβολής αποζημίωσης σε Δημοτικούς Υπαλλήλους εκ των εσόδων των εκδοθέντων παραβόλων για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών για το έτος 2011.
48. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαθέσεως πιστώσεως για την προμήθεια βιβλίων με τίτλο ΚΕΡΚΥΡΑ – ΑΠ’ ΟΠΟΥ ΧΑΡΑΖΕΙ ΩΣ ΟΠΟΥ ΒΥΘΑ.
49. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της οικονομικής ενισχύσεως της Φιλαρμονικής Σιναράδων για την κάλυψη των εξόδων συναυλίας.
50. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαθέσεως πιστώσεως για τη συνδιοργάνωση σειράς Συνεδρίων από το Δήμο Κέρκυρας, το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ε.ΚΕ.ΦΕ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.
51. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως α) της συμμετοχής του Δήμου Κέρκυρας σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα την ελαιοκαλλιέργεια και β) της διαθέσεως πιστώσεως στο πλαίσιο της διεξαγωγής του στην Κέρκυρα.
52. Λήψη Αποφάσεως περί ορισμού Εκπροσώπου του Δήμου Κέρκυρας με τον αναπληρωτή του, ως Προέδρου της Επιτροπής για τη χορήγηση αδειών άσκησης στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου έτους 2013.
53. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως οικονομικής ενίσχυσης του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Σινιών Κέρκυρας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης.
54. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως διαθέσεως πιστώσεως για την πραγματοποίηση της Λιτανείας του Αγίου και Θαυματουργού Σπυρίδωνος.
55. Ενημέρωση περί των εξελίξεων όσον αφορά τη μετεγκατάσταση του Β’ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού.
56. Ενημέρωση σχετικά με την επιχειρούμενη εκποίηση της περιοχής του ΕΡΗΜΙΤΗ.
57. Έγκριση μετακινήσεων Αιρετών και Υπηρεσιακών Παραγόντων του Δήμου Κέρκυρας για Δημοτικές Υποθέσεις.