Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

Διακοπή λειτουργίας μονάδας αποσκλήρυνσης Ανεμομύλου από τη ΔΕΥΑΚ

Μετά τις επανειλημμένες βλάβες που παρουσίαζε η μονάδα αποσκλήρυνσης στο άλσος Ανεμομύλου, η ΔΕΥΑΚ αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία της προκειμένου να γίνει πιο ενδελεχείς έλεγχος.
Ο έλεγχος έδειξε ότι ορισμένα συστήματα που εξασφαλίζουν την καλή και ασφαλή λειτουργία της μονάδας έχουν...
 υποστεί φθορές (φυσιολογικές μετά από δώδεκα χρόνια συνεχούς λειτουργίας) οι οποίες δεν μπορούν να επιδιορθωθούν και πρέπει να αντικατασταθούν.
Το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ προκειμένου να μην υπάρχει έστω και η παραμικρή υποψία κινδύνου για τη δημόσια υγεία από κακή λειτουργία της μονάδας, αποφάσισε τη ριζική ανακατασκευή της, ανεξάρτητα από το σοβαρό οικονομικό κόστος που απαιτείται. Το κόστος αυτό θα χρειαστεί ειδικές διαδικασίες προμήθειας που απαιτούν χρονικό διάστημα.
Η διοίκηση της ΔΕΥΑΚ αισθάνεται την υποχρέωση να ζητήσει συγγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσε η διακοπή λειτουργίας της μονάδας και υπόσχεται ότι θα κάνει ότι είναι δυνατόν για τη σύντομη επαναλειτουργία της.