Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

Μπροστά από το Σαν Τζιάκομο- Η Δημοτική Αστυνομία δεν ήταν εκεί κι ο "Αρχοντας" αγρόν ηγόρασε....