Τρίτη, 17 Ιουλίου 2012

Κρίσεις Ταξιάρχων Ελληνικής Αστυνομίας

Μετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου και τη συμμετοχή του Υπαρχηγού του Σώματος Αντιστρατήγου,...
Αδαμάντιου Σταματάκη και του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, Αντιστρατήγου Δημητρίου Παπαδόπουλου.


• Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Υποστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω δώδεκα (12) Ταξιάρχους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων:


1. Ανδρέα ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗ
2. Παρασκευά ΜΑΡΑΠΙΔΗ
3. Δημήτριο ΠΑΠΑΔΑΚΗ
4. Δημήτριο ΜΠΑΛΗ
5. Ευθύμιο ΛΥΓΙΔΑΚΗ
6. Ηλία ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ
7. Ιωάννη ΣΙΑΜΟ
8. Γεώργιο ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ
9. Στέφανο ΚΟΖΥΡΑΚΗ
10. Χρήστο ΚΟΝΤΑΡΙΔΗ
11. Αθανάσιο ΜΑΤΣΙΚΑ
12. Σταυρούδα ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ (Υγειονομικός)
• Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω:


1. Βάϊο ΧΟΝΔΡΟ
2. Αναστάσιο ΛΑΣΚΑΡΗ
3. Ευάγγελο ΒΕΝΕΤΗ
4. Απόστολο ΚΑΣΚΑΝΗ
5. Δημήτριο ΣΟΦΙΟ
6. Γεώργιο ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ
7. Παναγιώτη ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ
8. Αλκιβιάδη ΤΖΟΪΤΗ
9. Γεώργιο ΝΙΤΣΑ
10. Κωνσταντίνο ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ
11. Ανδρέα ΑΝΔΡΟΥΤΣΟ
12. Αντώνιο ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗ
13. Ηλία ΣΤΕΦΑΝΗ
14. Γεώργιο ΣΤΑΥΡΑΚΑ
15. Δημήτριο ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ
16. Νικόλαο ΜΑΡΚΟΥ
17. Παντελή ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ
18. Γεώργιο ΤΣΕΡΛΕΝΤΑΚΗ
19. Αλέξανδρο ΔΕΝΕΚΟ
20. Ιωάννη ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
21. Ιωακείμ ΤΣΟΥΚΝΑΔΗ
22. Κωνσταντίνο ΚΟΝΤΕΛΑ
23. Αθηναγόρα ΠΑΖΑΡΛΗ
24. Ηλία ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ
25. Παναγιώτη ΑΛΕΙΦΕΡΗ
26. Βασίλειο ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ
27. Γεώργιο ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ
28. Στέφανο ΚΑΒΒΑΔΙΑ (Υγειονομικός)
29. Γεώργιο ΒΥΝΑΚΟ (Υγειονομικός)


• Έκρινε ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους κατωτέρω είκοσι εννέα (29) Ταξιάρχους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες:
1. Χρήστο ΓΟΥΛΑ
2. Εμμανουήλ ΚΟΝΤΟΔΙΑΚΟ
3. Κωνσταντίνο ΑΝΤΩΝΙΟΥ
4. Αθανάσιο ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ
5. Θεοχάρη ΓΙΩΤΗ
6. Γεώργιο ΝΤΟΚΟΜΕ
7. Νικόλαο ΤΣΙΟΥΜΑΡΗ
8. Κωνσταντίνο ΚΟΤΡΩΤΣΟ
9. Κωνσταντίνο ΒΑΛΛΙΑΝΟ
10. Βασίλειο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ
11. Εμμανουήλ ΠΑΡΑΔΟΥΛΑΚΗ
12. Δημήτριο ΔΡΙΒΙΛΑ
13. Γεώργιο ΚΟΛΟΝΕΛΟ
14. Νικόλαο ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ
15. Ιωσήφ ΚΑΜΠΑΝΑΚΗ
16. Πόπη ΡΑΝΤΖΟΥ
17. Εμμανουήλ ΛΟΥΠΕΪΔΗ
18. Αριστείδη ΣΩΤΗΡΙΑΔΗ
19. Χρήστο ΜΟΥΡΕΛΑΤΟ
20. Αριστείδη ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ
21. Ευθύμιο ΣΑΚΕΤΟ
22. Γεώργιο ΠΟΛΥΖΩΪΔΗ
23. Συμεών ΟΦΕΪΔΗ
24. Σοφιανό ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ
25. Γεώργιο ΒΡΕΝΤΖΟ
26. Θουκυδίδη ΣΑΚΑΡΕΛΟ
27. Βασίλειο ΜΙΑΡΗ
28. Ηρακλή ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗ (Υγειονομικός)
29. Νικόλαο ΚΑΤΣΙΠΕΡΗ (Υγειονομικός)


Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών.