Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

Η Περφερειακή Ενότητα Κέρκυρας προσφέρει πρωινό σε οικογένειες με σοβαρό οικονομικό πρόβλημα- Ας όψονται οι αλήτες που κατέστρεψαν την Ελλάδα και τους ψήφιζε ο κόσμος

Ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ενέκρινε την πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κέρκυρας, Χρήστου Σκούρτη, για την υλοποίηση δράσης κοινωνικής πρόνοιας, με τον τίτλο: «ΠΡΩΙΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ».
«Η ενεργοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την αντιμετώπιση ζητημάτων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, είναι αυτονόητη και σύμφυτη με το...
χαρακτήρα και την αποστολή της», είπε ο Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας και διευκρίνισε: «Ιδιαίτερα, στις σημερινές αντίξοες οικονομικές συνθήκες, κάτω από τις οποίες ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού πλήττονται από τη φτώχεια και στερούνται ακόμα και τα στοιχειώδη προς την επιβίωση, η εμπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη στήριξη των αδυνάτων είναι απολύτως απαραίτητη.
Παράλληλα, τα φαινόμενα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, είναι αναγκαίο να εκτιμηθούν και να αντιμετωπισθούν μέσα από τη δράση των τοπικών κοινωνιών με ανάπτυξη δράσεων προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες, ιδιαιτερότητες και αναγκαιότητες.
Ο σχεδιασμός σε αυτό το κρίσιμο μεταίχμιο της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας απαιτεί λύσεις βιώσιμες με τη συμμετοχή των υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης προς την κατεύθυνση αξιοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου και ενεργοποίησης της κοινωνίας των πολιτών σε κρίσιμα ζητήματα».


Η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας με την υποστήριξη δράσεων κοινωνικής πρόνοιας επιθυμεί να εκφράσει την αλληλεγγύη της σε τοπικό επίπεδο, διαθέτοντας τους ομολογουμένως περιορισμένους οικονομικούς πόρους της για την κάλυψη βασικών αναγκών των συμπολιτών μας.


Η έννοια του «Πρωινού Χαμόγελου»


Βρισκόμαστε σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ραγδαία αύξηση των κινδύνων του κοινωνικού αποκλεισμού, αύξηση των ανέργων, αύξηση των ηλικιωμένων που επιζητούν φαγητό και φάρμακα, αύξηση της μετανάστευσης και μεγέθυνση της αδυναμίας κάλυψης πρωταρχικών αναγκών από πολλές ομάδες του πληθυσμού.
Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της φτώχειας προωθούνται δράσεις κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίες περιλαμβάνουν τη δωρεάν παροχή πρωινού σε παιδιά οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.


Σκοποί και στόχοι


Με την υλοποίηση του «Πρωινού Χαμόγελου» επιδιώκεται ο συνδυασμός ποικίλων υπηρεσιών που συγκλίνουν στην υποστήριξη και διευκόλυνση της κάλυψης των βασικών αναγκών ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Οι επιμέρους στόχοι είναι:
Α) η παροχή βασικών ειδών διατροφής,
Β) η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών


Κύριοι δικαιούχοι θα είναι παιδιά ηλικίας από 4 έως 12 ετών.


Eπισημαίνεται πως η προτεινόμενη Δράση προέκυψε μετά από καταγραφή των αναγκών των πολιτών του νησιού μας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κέρκυρας και τους κοινωνικούς εταίρους, έχοντας ως γνώμονα τη μη επικάλυψη με άλλες δράσεις κοινωνικής πολιτικής που γίνονται στο νησί μας από άλλους φορείς. Η Δράση προτείνεται να υλοποιηθεί μέσω Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Κέρκυρας (Κοι.Σ.Π.Ε) “Νέοι Ορίζοντες”.


Οργάνωση και λειτουργία


1ο Στάδιο λειτουργίας


Κατά το 1ο στάδιο της λειτουργίας του, το «Πρωινό Χαμόγελο» θα προσφέρει στους δικαιούχους είδη πρώτης ανάγκης και κυρίως τρόφιμα και προϊόντα μη ευπαθή, δηλαδή όσα δε χρειάζονται ψυγείο για να συντηρηθούν.
Αναλυτικότερα, στην κατηγορία των μη ευπαθών ειδών πρώτης ανάγκης περιλαμβάνονται τρόφιμα όπως: ψωμί, κέικ, κουλούρια, γάλατα εβαπορέ, μαρμελάδες, χυμοί. Τα προϊόντα θα είναι παραγωγής του Κοινωνικού Συνεταιρισμού ΚΟΙΣΠΕ Κέρκυρας και τοπικών επιχειρήσεων. Τα κουλούρια θα είναι παραγωγής του Κέντρου Ειδικής Αγωγής Κέρκυρας « Μέλισσα».


2ο Στάδιο Λειτουργίας


Στόχος του δεύτερου σταδίου είναι η παροχή άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, οι οποίες θα στηρίζουν τους δικαιούχους κυρίως ως προς την απόκτηση πρόσθετων ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, σε συνεργασία με φορείς, συλλόγους, σωματεία της περιοχής. Συγκεκριμένα, ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός ΚΟΙΣΠΕ Κέρκυρας θα παρέχει σε εβδομαδιαία βάση κοινωνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιλεγμένους δικαιούχους με το εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό του (ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό).
Επιπλέον, στις υπηρεσίες θα περιλαμβάνεται η βοήθεια κοινωνικών επιστημόνων από τοπικούς φορείς, η στήριξη του ΟΑΕΔ καθώς και η συμβολή σε δωρεάν υπηρεσίες επαγγελματιών που θέλουν να στηρίξουν την αλληλέγγυα δράση (πχ ιατρό, παιδαγωγό, καθηγητές κ.α).


Κριτήρια


Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένοι σε συγκεκριμένη εγκεκριμένη λίστα, βάσει κοινωνικών κριτηρίων. Η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας θα εκδώσει – παράσχει μια Κάρτα Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων προς τους δικαιούχους. Η κάρτα θα ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, του οποίου η παράταση θα αποφασίζεται και θα καθορίζεται, κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφερομένων, από μια 3μελή Ειδική Επιστημονική Επιτροπή που θα συσταθεί.
Από την εξέταση των δικαιολογητικών που θα κατατεθούν θα διαπιστωθεί η κάλυψη ή μη των ακόλουθων κριτηρίων, ανά κατηγορία:
1. Οικονομικά κριτήρια: Ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα
2. Κοινωνικά κριτήρια: πολυτεκνία, μονογονεϊκές οικογένειες
3. Κριτήρια αναπηρίας (μελών της οικογένειας)
Επισημαίνεται πως τα κριτήρια δεν ισχύουν κατ’ ανάγκη σωρευτικά. Δυνητικοί δικαιούχοι που υπάγονται σε παραπάνω από μία από τις ανωτέρω κατηγορίες, θα μοριοδοτούνται με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που θα καθορίσει η 5μελής Επιτροπή Λειτουργίας της Δράσης.


Η πρόταση


Προσφερόμενες Υπηρεσίες Κοινωνικού Συνεταιρισμού Κέρκυρας κατά τη Λειτουργία και Ανάπτυξη της Δράσης «Πρωινό Χαμόγελο»:
1. Κέντρο διανομής: Δωρεάν χρήση χώρου ΚΟΙΣΠΕ 70 τ.μ.,
2. Γεύματα ανά δικαιούχο: Κέικ, κουλούρια, ψωμί, γάλα, χυμό, μαρμελάδα
3. Ποσότητα γευμάτων: 150 μερίδες για 7 ημέρες την εβδομάδα για ένα χρόνο


Με την υλοποίηση της Δράσης θα δοθούν 54.750 μερίδες το χρόνο σε 150 παιδιά ηλικίας 4- 12 ετών σε όλο το Νομό Κέρκυρας.
Το κόστος ανά μερίδα για κάθε παιδί είναι 2,72 ευρώ για να διανέμεται σε 4 σημεία στο Νομό Κέρκυρας (1 κέντρο, 1 Βορρά, 1 Νότο, 1 Παξούς) συσκευασμένο, έτσι ώστε κάθε παιδί- δικαιούχος να έχει πρωϊνό για έναν ολόκληρο χρόνο.
4. Διανομή εβδομαδιαίως: 2 Κέντρο, 1 Βορρά, 1 Νότο, 1 Παξούς, (5 ημέρες). Στις συμβατικές υποχρεώσεις του ΚοιΣΠΕ περιλαμβάνεται και η εξεύρεση των χώρων διανομής
5. Μεταφορά Γευμάτων: Μεταφορά γευμάτων με όχημα του ΚΟΙΣΠΕ,
6. Υποστηρικτικό Προσωπικό: 1 Αρτοποιός, 1 βοηθός, 4 εργαζόμενοι ΑΜΕΑ, 1 οδηγός,
7. Διοικητική Οργάνωση: Υποστήριξη από εξειδικευμένα στελέχη του ΚΟΙΣΠΕ καθημερινά,
8. Καθαρισμός χώρου: Καθαρισμός χώρων διάθεσης ειδών διατροφής και αποθήκης εβδομαδιαίως,


9. Επιστημονικό Προσωπικό: Επιστημονική Υποστήριξη εβδομαδιαίως (συνεδρίες) από εξειδικευμένο προσωπικό του Κοινωνικού Συνεταιρισμού (Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό) για περιπτώσεις που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης
10. Πληροφοριακό σύστημα αξιολόγησης τελικών δικαιούχων Δράσης με βάση τα κριτήρια που έχει ορίσει η 5μελής Επιτροπή Λειτουργίας (Excel)


Το συνολικό συμβατικό κόστος της προτεινόμενης προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται σε 150.000 ευρώ με ΦΠΑ και θα καλυφθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού 2012 της Περιφέρειας.