Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της ΠΙΝ- Λεφτά υπάρχουν;;;

Η 18η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19/ 07/ 2012 και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: Κέρκυρα – Σαμάρα 13, Κεφαλληνία – Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, Ζάκυνθος – 21ης Μαΐου και Λευκάδα – Αντ. Τζεβελέκη, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:...

Θέμα 1ο: Επικύρωση του 17oυ/12-07-2012 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.
Θέμα 2o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού


Θέμα 3o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης


Θέμα 4o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη


Θέμα 5o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής


Θέμα 6o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για τις διαπιστωμένες οφειλές της υπό εκκαθάριση εταιρείας ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι. Α.Ε. της Π.Ε. Κεφαλληνίας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής


Θέμα 7o: Έγκριση συγκρότησης επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων έτους 2012 για τις ανάγκες της Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης


Θέμα 8o: Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ», προϋπολογισμού 82.450,00 €, Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής


Θέμα 9o: Μίσθωση μεταφορικών μέσων για την μετακίνηση Περιφερειακών Συμβούλων (Περιφερειακό Συμβούλιο Ιθάκης 21-07-2012).
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Χρήστος Άνθης


Θέμα 10o: Συμπλήρωση της υπ. αριθμ. 161-12/12-07-2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τον ορισμό νομικού εκπροσώπου, Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής


Θέμα 11o: Συμπλήρωση της υπ. αριθμ. 162-12/12-07-2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τον ορισμό νομικού εκπροσώπου, Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής


Θέμα 12o: Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 100.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Κεφαλληνίας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής


Παρακαλείστε σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής (κ. Ειρήνη Διαμάντη) στο τηλέφωνο 26613-62190.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟIK. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1.Γρουζή Τζόγια
2.Μόσχου Αιμιλία ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΠΥΡΟΥ
3.Λούβρου Αλίκη
4.Μηλιώτης Νικόλαος
5.Φόρτες Γεράσιμος
6.Κορφιάτης Ιωάννης


ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1.Σκληρός Δημοσθένης
2.Τσίπης Φώτιος
3.Μακρή Αμαλία
4.Μπάστας Βασίλειος
5.Βλάχος Σωτήριος
6.Πουλιέζος Δημήτριος