Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2012

Κρίση Αντιστρατήγων Ελληνικής Αστυνομίας

Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου και τη συμμετοχή δύο (2) Αντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς συνεδρίασε σήμερα το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας και έκρινε τους Αντιστρατήγους, ως ακολούθως:...
Διατηρητέους τους :
• Αδαμάντιο Σταματάκη και
• Δημήτριο Παπαδόπουλο


Ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους :
• Νικόλαο Σερέτη, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου
Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και
• Γρηγόριο Μπαλάκο, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου
Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας.


Το Ανώτατο Συμβούλιο θα συνεδριάσει, προκειμένου να κρίνει τους Υποστρατήγους της Ελληνικής Αστυνομίας.